Slipper elavgift

Deler av kraftintensiv industri har ikke betalt elavgift siden 1992.

Hele industrien ble fritatt for denne avgiften i 1994. De tre siste årene har alle kontorbygg derimot betalt elavgift.

Dette forslaget fra regjeringen tar hensyn til ønskene fra Prosessindustriens landsforening (PIL).

Næringen er positiv til den omfattende dialogen myndighetene har hatt med industri og næringsliv i denne saken. Ikke bare er den god for norsk næringsvirksomhet. Den er også helt i tråd med ESAS ønsker.