Slik vil ny teknologi ta over pleie av eldre

Eldre utgjør en stadig økende del av befolkningen.

Slik vil ny teknologi ta over pleie av eldre
90 år gamle Yuriko Tanaka trives når hun får bruke tid med robothunden Aibo. – Han er alltid glad og vil gjerne spille spill eller prate, sier hun. Bilde: Said Karlsson

De siste par generasjonene har fått færre barn enn generasjonene som gikk foran. Samtidig øker levealderen raskt for de som lever i dag og det er liten grunn til å anta at ikke denne utviklingen fortsetter.