ENERGI

Slik skjedde atomuhellet i Sverige

STILLE: Reaktorene på Forsmark står stille mens jakten på årsakene til uhellet pågår for fullt. Hovedårsaken var et uhell utenfor kraftverket, i det svenske høyspentnettet.
STILLE: Reaktorene på Forsmark står stille mens jakten på årsakene til uhellet pågår for fullt. Hovedårsaken var et uhell utenfor kraftverket, i det svenske høyspentnettet. Bilde: Hans Blomberg
Joachim Seehusen
16. aug. 2006 - 11:38
Vis mer

Vekselretteren var feilmontert. Det førte til at den innbygde beskyttelsen mot underspenning ikke fungerte. Dette er nå avklaret etter tester gjennomført ved AEGs laboratorier i Tyskland. Den avbruddsfrie strømforsyningen, med vekselretterne som sviktet, var levert av AEG.

Det var en serie av hendelser som førte til at personalet i kontrollrommet på Forsmark kjernekraftverk i Sverige 25, juli fikk noen timer med svetteperler og hektisk krisestemning. Vekselretteren ble slått ut på grunn av en kortslutning i Svenska Kraftnäts anlegg utenfor kjernekraftverket. Dette skjedde i forbindelse med vedlikeholdsarbeider i fordelingsanlegget.

En skillebryter i fordelingsanlegget åpnet seg, det oppstod en lysbue og kortslutningen var et faktum. Foreløpig er det ikke klarlagt hvorfor eller hvordan dette skjedde. En skillebryter opptrer alltid sammen med en effektbryter. Effektbryteren brukes til å slå av strømmen. Når det er gjort kan skillebryteren fysisk kutte forbindelsen til anlegget, dette skjer gjerne i forbindelse med vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider.

Skillebrytere er ofte et svakt punkt i alle slike anlegg, opplyser overingeniør Arve Strandem i Statnett. De skal ikke kunne åpnes før effektbryteren er åpnet. Hvis de likevel gjør det, vil de bryte en strøm de ikke er beregnet på, og det vil oppstå en lysbue. En annen feilkilde er mekaniske feil.

Følgeskader

Som en direkte følge av kortslutningen kunne ikke kraftverket levere strøm. Dette utløste en automatisk hurtigstans av turbinene og reaktoren. Begge turbinene gikk kortvarig over til såkalt "husturbindrift" for å sikre intern strømforsyning. I denne prosessen sank spenningen til 30 prosent av nominell spenning i en periode på 0,3 sekunder i et internt 6 kilovolt-anlegg.

Som en del av sikkerhetsrutinene skal fire dieselgeneratorer automatisk starte og levere strøm til et 500 volts nødanlegg når uregelmessigheter oppstår.

– Dette skal skje selv om den ordinære strømforsyningen fungerer, forteller informatør Anders Markgren ved Forsmark kraftverk. Kun to av de fire dieselaggregatene startet. Elektronisk kontrollutstyr reagerte på underspenningen og forsøkte å motvirke denne. Resultatet ble en periode på ett sekund med 120 prosent overspenning. Dette førte igjen til at overspenningsvernet i to av nødstrømskretsene slo ut. Dermed kunne ikke to av de fire dieselaggregatene starte. Uhellet hadde samtidig slått ut to vekselrettere, dette førte til at nødstrømanlegget heller ikke kunne fôres med strøm fra batteriene.

Uavhengig av dette foregikk nødstengningen av reaktoren som forutsatt. Alle ventiler og inn- og utførselsrør ble automatisk stengt for å isolere reaktoren. Temperaturen og trykket steg, og kjølevannsnivået sank fra fire til to meter. En nødventil åpnet og slapp ut damp. Trykket sank, og nødkjøling i form av overrislling startet. Etter kort tid var full kontroll gjenopprettet, nødkjølingen ble slått av og nedstengningen fortsatte.Aldri fare

Den virkelig alvorlige hendelsen, både ifølge Bredfell ved Forsmark og Anders Bredfell ved Statens Kärnkraftinspektion, var at det såkalt avbruddsfrie nødstrømanlegget ikke fungerte som det skulle. Anlegget er levert av tyske AEG. Tilsvarende hendelse skal ha skjedd tidligere ved et tysk kjernekraftanlegg, skriver Statens Kärnkraftinspektion, SKI, i en rapport. SKI skriver at nødstrømanlegget er en feilkonstruksjon.

– Hendelsen i Tyskland er ikke sammenlignbar, det skjedde i et 24 volts anlegg, sier Markgren.

– Det var aldri fare for mennesker eller omgivelser, sier informatør Anders Bredfell ved Statens Kärnkraftinspektion. Dette sier han til tross for at ledelsen ved kraftverket har karakterisert uhellet som grad 1, den mest alvorlige på en skala fra 1 til 7. I rapporten fra SKI får personalet som var på vakt da uhellet inntraff, ros for å ha opptrådt som forutsatt ved slike kriser.

SKI antyder i sin foreløpige rapport at Svenska Kraftnäts regionale 70 kilovolts nett, hadde ustabil spenning og at den manglende spenningsstabiliteten forplantet seg videre inn i et 6 kilovolts nett internt i kraftverket. Den ustabile spenningen kan ha spilt en viktig rolle i hendelsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.