Slik lærer de førerløse skip å unngå kollisjon ved hjelp av sensor

Lærdommer fra det første norske sensor-baserte forskningsprosjektet på autonome skip.

Etter nesten fire år står forskerne ved NTNU overfor sin siste demonstrasjon: Forskningsbåten Telemetron skal bevise at den kan foreta en vellykket unnamanøver rundt et skip som plutselig dukker opp på direkte kollisjonskurs.