Slik kan Norge bli et nullutslippssamfunn i 2030

Tidligere SV-statsråd foreslår nytt superdepartement for klima- og energipolitikk.

Slik kan Norge bli et nullutslippssamfunn i 2030
Tidligere SV-politiker Heikki Holmås lanserer ti grep Norge kan gjøre for å redusere utslippene til null i 2030. Foto: Siw Pessar

Skal Norge nå sine klimamål må energi- og klimapolitikken samordnes langt bedre. Det mener tidligere SV-statsråd Heikki Eidsvoll Holmås som i disse dager utgir ny bok. Nå mener han styringen av energi- og miljøpolitikken må samles i et nytt superdepartement: Et klima- energi og miljødepartement.