Storstrømsbroen

Slik jevner de ut gruslaget under et 1800 tonns brufundament

For mange luftlommer under et brupilarfundament sender Storstrømsbroen-entreprenørene på jobb under vann. Først skal fundamentet heves, deretter skal det legges 40 centimeter grus helt jevnt før fundamentet senkes igjen.

Da det nå hevede brupilefundamentet ble senket til bunnen av Storstrømmen, jobbet entreprenøren til etter mørkets frembrudd med forsiktig og nøye oppmålt plassering av betongfundamentet.
Da det nå hevede brupilefundamentet ble senket til bunnen av Storstrømmen, jobbet entreprenøren til etter mørkets frembrudd med forsiktig og nøye oppmålt plassering av betongfundamentet. (Foto: Vejdirektoratet)

For mange luftlommer under et brupilarfundament sender Storstrømsbroen-entreprenørene på jobb under vann. Først skal fundamentet heves, deretter skal det legges 40 centimeter grus helt jevnt før fundamentet senkes igjen.

  • Bygg

Søndag måtte det italienske konsortiet SBJV heve brupilarfundamentet som entreprenøren for byggingen av Storstrømsbroen i Danmark selv la på havbunnen for et år siden.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå