IT

Slik blir Norge smartere

DUGNAD: Inspirert av Sverige kjører FAD og IKT Norge en dugnad for å få inn flest mulig lyse ideer til den norske it-strategien.
DUGNAD: Inspirert av Sverige kjører FAD og IKT Norge en dugnad for å få inn flest mulig lyse ideer til den norske it-strategien. Bilde: colourbox.com
Espen Zachariassen
12. des. 2011 - 09:29

1. It-ambassadører

Vi trenger en synliggjøring av it i skolen. Et forslag er å utnevne ambassadører som kan være elever med spesiell interesse for it, der man også kan bruke jenter for å skape rollemodeller. Ambassadøren kan være en universitets-/høyskolestudent som reiser rundt til videregående og ungdomsskoler å fortelle om hvilke muligheter ikt kan skape for den enkelte og for samfunnet. Dermed får man økt fokus og rollemodeller.2. Etablere et innovasjonsprogram for programvareutvikling rundt Altinn

Altinn er samhandlingsmotoren, men trenger bedre og mer moderne saksbehandlingssystemer som integrerer og gjenbruker heler spektret av tjenester. Moderne løsninger som bruker Altinn for alt det er verdt har en enorm eksport-mulighet, men må utvikles og testes i Norge hvor Altinn er oppe i produksjon. Altinn som motor har standard integrasjoner slik at løsningenes eksport-suksess er ikke avhengig av Altinn på plass i andre land.3. Grunnforskning i it

Området har hatt små bevilgninger i Norge de siste 10 årene. Man kan ikke bygge et høyt og vidt it-byggverk over Norge hvis ikke fundamentet er solid. Et gammelt og utdatert fundament vil begrense hvor stort du kan bygge. Til slutt blir løsningene så svakt fundert at de digitale tjenestene bryter sammen under vekten av nye forventinger. Norske universitet studerer fundamentet for it med matematiske, teknologiske, sosiologiske og humanistiske perspektiv. Gi disse miljøene handlingsrom!4. Etablere en standard for hjemmesider for norske kommuner

Det ser vi allerede hos fylkesmennene. Dette vil gjøre det enklere for innbyggerne å finne frem i de kommunale tilbudene på tvers av kommunegrenser. Det vil da også bli enklere å sammenligne tjenestene i de ulike kommunene. I dag benyttes utallige ressurser på utvikling og videreutvikling av kommunale nettsider over hele landet.5. Skatterabatt for investeringer i fornyingsprosjekter på it

En slik rabatt kan innføres etter samme modell som skattefunn for FoU. Dette tiltaket er bransjenøytralt og inspirerer til at også tradisjonell industri gjennomfører relevant fornying basert på it.6. Digital fokus i lærerutdanningen

Den digitale skolen starter med lærer. Foreslår å endre totalt på lærerutdanningen. En 3-5 årig grunnutdanning må til, men siden må utdanningen fortsette under kontrollerte former resten av karrieren - med tester og eksamener tilsvarende sertifiseringer som man finner i andre yrker. Ønsker man å bli lærer, blir det dermed et krav framover at videreutdanning/oppdatering er en vesentlig del av yrket.

Bare på denne måten kan vi sikre at lærerne holder seg oppdatert - og at alle barn kan forvente å møte en lærer som har de rette kunnskapene (både hva gjelder fag og teknikk) uansett hvilken skolen og klasse man tilfeldigvis havner i.7. Fjernbehandling

Løsninger som gjør at distriktspsykiatriske sentre kan snakke med pasienter via Skype, som gjør at du kan gå til psykologen selv om du bor i grisgrendte strøk.

Bakgrunn:

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.