KRAFT

Slåss om å bygge kraftlinjer til EU

Nok en sjøkabel til det europeiske kontinentet er under planlegging. Nå overtar Statnett 50 prosent av NorGer-prosjektet.
Nok en sjøkabel til det europeiske kontinentet er under planlegging. Nå overtar Statnett 50 prosent av NorGer-prosjektet.Bilde: Statnett
Ole K. Helgesen
25. jan. 2008 - 10:40

NORGER :

 • En planlagt undersjøisk kraftutvekslingskabel på 570 kilometer, mellom Norge og Tyskland, mellom prosjektpartnere Agder Energi, Lyse, sveitsiske EGL og tyske EWE.
 • Prosjektet ble lansert høsten 2006, og skal etter planen settes i drift i 2011.
 • Totale investeringer er kalkulert til 4 milliarder kroner el. om lag 500 mill. euro.
 • Planlagt ilandføringssted i Norge er Feda ved Flekkefjord, der også den nye kabelen til Nederland, NorNed, bygges.
 • Sannsynlig ilandføringssted i Tyskland er området nær Wilhelmshaven.


Norlink:

 • Statnett skal sammen med tyske E. ON Netz finne ut om det vil lønne seg å legge en ny likestrømskabel mellom Norge og Tyskland.
 • Norlink-kabelen er tidligst klar i 2015.
 • Statnett er systemoperatør i Norge. E.ON Netz er tilsvarende i Tyskland.
 • Studien er et samarbeid mellom de to.
 • Det blir gjort både tekniske og finansielle vurderinger av en kabelforbindelse med en kapasitet på fra 700 MW til 1400 MW.
 • Planlagt ilandføringssted i Norge er Feda.


Feda på sørlandet er i ferd med å bli et viktig kraftknutepunkt.

Strømkabelen mellom Norge og Nederland som snart er klar til å settes i drift, går i land her.

Konkurransekabel

Samtidig planlegger Lyse og Agder Energi en kabel mellom Norge og Tyskland, og nå har Statnett og E.on gått sammen for å vurdere en norsk-tysk strømkabel.

Begge er tenkt å gå ut fra Feda. Men det spørs om det er kapasitet i området til å håndtere flere kraftlinjer. Linjene vil trekke mye kapasitet av det eksisterende nettet på land, og dermed kan strømnettet i området bli en flaskehals.

Les også:

Ikke kapasitet

To tidligere forsøk på å lage en direkte kraftforbindelse mellom Norge og Tyskland har mislyktes, men på grunn av tyskernes massive satsing på vindkraft blir det store bevegelser i strømprisene. Og det er prisforskjeller som gjør kraftkablene lønnsomme.

Hvis strømnettet på Sørlandet ikke har kapasitet til å håndtere de enorme mengdene kraft, blir prosjektene ulønnsomme.

Flaskehals

Kraftanalytiker Håkan Palm tviler på at det blir plass til begge kablene.

– Det virker litt voldsomt med to nye kraftkabler ut fra samme område. Sørlandet kan fort bli en flaskehals. Dermed vil ikke kablene bli lønnsomme. Det er nok mer realistisk med én kabel, sier han.Regner på det

Knut Lockert, ansvarlig for samfunnskontakt i Statnett, kan ikke si om de vil legge bort planene dersom NorGer-kabelen får konsesjon.

– Dette kan jeg ikke gi et klart svar på foreløpig. Vi skal gjennomføre en utredning på om Norlink vil være regningssvarende, sier Lockert.

Han frykter ikke at NVE vil gi konsesjon til NorGer før Statnett får tid til å sende inn en eventuell søknad.

– Må sees i sammenheng

– Vi forventer at NVE vurderer de ulike prosjektene i sammenheng. Og vi mener at det bør legges vekt på EUs anbefalinger om at nettselskapene, ikke produsentene, bør ha ansvaret for kraftinfrastruktur.

EU mener de systemansvarlige nettselskapene er bedre egnet til å eie og drifte kraftforsyningslinjer enn kraftprodusentene ettersom de kommersielle aktørenes fokus kun er å maksimere inntjeningen, mens nettselskapene tar samfunnsøkonomiske hensyn.– Ikke problematisk

Edvard Lauen, direktør i NorGer og direktør for energiforvaltning og handel i Agder Energi, mener EUs regelverk ikke er et hinder for NorGer-kabelen.

– EUs retningslinjer er ment å forhindre at kraftprodusenter får monopol på overføringslinjer. Men NorGer skal være åpen for alle aktører. Derfor er ikke dette problematisk, understreker han.

Lauen frykter ikke en utsettelse på grunn av at NVE venter med å vurdere NorGer-søknaden til Statnett finner ut hva de vil gjøre.

– Jeg regner med at NVE ikke venter med å utrede vårt prosjekt. Og vi mener at vi kan dokumentere at kabelen er samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Lauen. Han håper at Statnett og E.ON heller blir med i NorGer-prosjektet i stedet for å fortsette med sine egne planer.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.