SAMFERDSEL

Slank og sårbar

Strengere vedlikeholdskrav må stilles til skipene der verft og reder har spesifisert og brukt mer høyfast stål enn tidligere. Årsaken er at man trenger en mindre materialmengde når stålet er ekstra høyfast (High Strength Steel, HSS). Dermed øker faren for korrosjonsangrep. Høyfast ruster som vanlig stål, men fordi konstruksjonene ofte er en god del slankere, har man kort og godt mindre materialtykkelse å gå på. Dessuten vil en slankere konstruksjon være mer elastisk enn en tykkere konstruksjon, og det kan rett og slett få overflatebelegget til å sprekke opp.

– Er konstruktørene bare klar over dette, og følger de anvisninger klasseselskapet gir, vil de være på den sikre siden, sier sivilingeniør og direktør Tor Svendsen i Det norske Veritas’ skipsavdeling.

Vibrasjoner

Svendsen presiserer at høyfast stål ikke automatisk er noe vidundermateriale. Om den ekstra fastheten tas ut i form av slankere konstruksjoner, oppstår gjerne uønskede vibrasjoner i skroget, særlig når et stort skip går i ballast i grov sjø. Stål er stål når det gjelder elastisitetsmodulen (Youngs modul, E-modulen); den ligger på 210 GPa enten stålet har 300 eller 800 MPa i fasthet.

– De sykliske lastene i skroget – vibrasjonene som ikke minst kommer fra bølgenes slag mot skipsside og -bunn – kan føre til uventet utmatting, sier Svendsen. Dette, sammen med skjulte rustangrep, kan rett og slett få katastrofale følger.

Følge reglene

Ved konstruksjoner med HSS er det ekstra viktig å bruke seriøse klasseselskaps regelverk for hvordan slike konstruksjonene skal utføres, og å følge reglene for inspeksjon og vedlikehold, presiserer Svendsen. Bruker man HSS, men utfører konstruksjonen som om stålet har normal fasthet, vil konstruksjonen uvegerlig bli mer utsatt for pulslaster og knekking, mens E-modulen er uforandret; stivheten er med andre ord dårligere.

– Konstruksjonen må utføres slik at den får den samme stivheten som konstruksjoner med stål av lavere fasthet, blant annet ved å endre geometrien og gjøre om plasseringen av avstivinger som spant og longeronger. Dette er selvsagt seriøse redere og klasseselskap klar over, og vi har for lengst sendt ut dokumenter på det, sier Svendsen.

Les mer om: