KRAFT

Skuffet over Statoils oljesand

Ole K. Helgesen
24. juli 2009 - 09:29

CALGARY/EDMONTON: På Statoils generalforsamling i 2007 sa konsernsjef Helge Lund at han kunne forsikre sine aksjonærer om at selskapet gikk inn i tungolje med klare miljøambisjoner og at han var overbevist at de kunne gjøre ting på en mer bærekraftig måte med selskapets tilnærming, teknologi og erfaring.

– Ikke bedre enn resten SKEPTISK: Simon Dyer i miljøtenketanken Pembina Institute. FOTO: Ole K. Helgesen

– Ikke bedre enn resten

Men ifølge Simon Dyer i den kanadiske miljø-tenketanken Pembina Institute har ikke Statoil gjort noe annerledes enn alle andre oljesandaktører.

– Når de store europeiske selskapene som Statoil kom inn i oljesand trodde mange de ville påvirke utviklingen i positiv retning. Men de har blitt skuffet. Alle selskapene opptrer likt. Dette gjelder også Statoil. Vi har gått grundig gjennom utbyggingsplanen deres og de skiller seg ikke ut på noen som helst måte.

– Bundet av søknaden

Stabsjef i Statoil Canada, Merethe Heggelund, bekrefter at første fase av Leismer-prosjektet ikke har høyere miljøstandard enn andre oljesandprosjekter.

– Når vi kjøpte North American Oil Sands Coorporation var første fase av prosjektet allerede utviklet. Og vi er bundet av det som står i søknaden som var sendt inn. Men vi jobber hardt for å redusere miljøbelastningen med virksomheten vår, sier Heggelund.

Hjørnestein

Hun er klar på at Statoil er inne i oljesand for å bli.

– Dette vil være en hjørnestein i porteføljen vår i minst 25 år. Det er en ressurs vi trenger.

Dyer aksepterer ikke Statoils argument om at planen for prosjektet allerede var utarbeidet.

– Hvis selskapet hadde et mål om å gjøre dette på en mer miljøvennlig måte, ville det selvfølgelig vært rom for endringer. Men selskapene har forståelig nok sitt fokus på å tjene penger. Og de vil fortsette på samme måte helt til kanadiske myndigheter stiller strengere krav, sier han.

Les også: Dropper CO2-rensing i Canada

SAGD Første fase av Statoils Leismer-prosjekt er snart ferdig utbygd. Foto: Ole K. Helgesen

SAGD

Statoil legger mye vekt på å fremheve at selskapet ikke driver åpen gruvedrift etter oljesand.

Miljøeffektene av denne virksomheten er svært synlig fordi man graver ut enorme områder og etterlater seg store giftige innsjøer.

Men rundt 80 prosent av ressursene i Alberta ligger for dypt til å grave den ut.

Derfor må selskapene bruke damp for å presse hydrokarbonene opp av bakken. Denne metoden kalles SAGD (steam-assisted gravity drainage).

Det er denne metoden Statoil skal bruke i sitt Leismer-prosjekt.

– Like forurensende

David Schindler, økologiprofessor ved University of Alberta, sier til Teknisk Ukeblad at det er umulig å påstå at SAGD-metoden er bedre enn gruvedrift.

– Det er enorme problemer med SAGD. Den krever mange ulike borehull over store områder, korridorer for rørledninger, det må bygges veier og det må ryddes skog for å legge seismikklinjer. Dette ødelegger tilholdsstedene til rein, ulv, bjørn og gaupe.

– Og i depotene som tømmes for bitumen vil det samles vann som er forurenset av kvikksølv, bly, polyaromatiske hydrokarboner, vanadium og mange andre giftige stoffer. Det totale området som blir påvirket av SAGD-produksjon i Alberta er på størrelse med en tredjedel av Norge, og nordmenn ville ikke tolerert dette hjemme, sier Schindler.

Han understreker også at CO 2-utslippene er høyere fra Statoils produksjonsmetode.

– Overdrevet kritikk Oljesandvirksomheten vil kun gå ut over én prosent av barnålsskogen i Canada, sier Barry Worbets. FOTO: Ole K. Helgesen

– Overdrevet kritikk

Ifølge Statoil blir det gjort mye for å forhindre forurensing av lokalområdet rundt Leismer-utbyggingen.

– Vi bruker ikke ferskvann, bare saltholdig grunnvann, i prosessen. Og etter råd fra lokalbefolkningen legger vi seismikklinjene i sikksakk. Dette gjør vi for å forhindre at rovdyr får åpne plasser hvor det er enkelt å få tak i byttedyr. I tillegg har vi satt i gang et stort forskningsprosjekt for å få oversikt over reinbestanden, sier Barry Worbets, direktør for HMS og samfunnsansvar i Statoil Canada.

Han innrømmer at oppdeling av skogen med veier, seismikklinjer, og boreplatåer kan ha negativ innvirkning på naturen og dyrelivet.

Men han hevder at kritikken er overdrevet.

– Det hevdes at et skogsområdet på størrelse med Florida vil bli påvirket av oljesandvirksomhet, men det er i realiteten bare én prosent av barnålsskogen i Canada vi snakker om.

Skuffet

Dyer i Pembina Institute er ikke imponert over Statoils tiltak.

– Det er vel og bra med forskning på reinbestanden. Men forskning hindrer ikke det dramatiske fallet i reinbestanden som er dokumentert i det området Statoil skal operere i.

Han understreker at det er Alberta Energy Department som selv hevder at det skal utvinnes oljesand fra et område på størrelse med Florida.

– Og når man fragmenterer skogen med industrivirksomhet, veier, rørledninger, boreplatåer og seismikklinjer vil den bli bli sterkt belastet.

Les også: – Oljesand er ikke skittent

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.