Skuffet over Sellafield-reduksjon

Skuffet over Sellafield-reduksjon
Sellafield-anlegget klarer ikke redusere mengden av det farligste atomavfallet så mye som ble antydet. Bilde: Simon Ledingham

Bellonas atomekspert og daglige leder, Nils Bøhmer, er skuffet over beskjeden ledelsen ved anlegget kom med på et lukket seminar i Stamsund onsdag.

– Det er litt skuffende at de nå varsler at buffernivået blir to til tre ganger høyere enn man fortalte oss så sent som i forrige uke. Det er også skuffende at årsaken til at buffernivået blir høyere, er at man forlenger levetiden til anlegget, sier Bøhmer til NTB.

Skuffet

Nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen er også skuffet over beskjeden fra Sellafield-ledelsen.

– Det finnes kun ett akseptabelt utfall av denne saken for Norge, og det er at anlegget avvikles. Nå må regjeringen for alvor legge press på britiske myndigheter, sier Solum Larsen i en pressemelding.

Største atomtrussel

I dag lagres mer enn 1.000 kubikkmeter høyradioaktivt og ustabilt flytende avfall i 21 tanker på reprosesseringsanlegget. Det potente inneholder utgjør en av de største atomtruslene mot Norge.

Statens strålevern har kjørt skremmende scenarier om hva som kan skje dersom tankene utsettes for en eksplosjon og påfølgende brann. Hvis bare 1 prosent av avfallet slippes ut til luft, vil Norge oppleve et nedfall som er sju ganger høyere enn etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Blir 10 prosent frigitt, øker nedfallet i Norge til 50 ganger Tsjernobyl-nivåene.

Målsettingen brister

Så sent som for en uke siden varslet ledelsen overfor en norsk delegasjon ledet av miljøvernminister Erik Solheim (SV) at nivåene i løpet av tre år kunne reduseres til en femdel.

Men på Lofoten-seminaret i regi av Bellona og organisasjonen Lofoten mot Sellafield, innrømmer ledelsen at de ikke klarer å holde denne målsettingen.

– Hvert andre år revurderer britiske atommyndigheter hvor mye som skal produseres og reprosesseres. Gjennomgangen fører til at målene for Sellafield skal endres fra volumbaserte mål til den faktiske radioaktiviteten i materialet som lagres. Vi regner med å kunne nå disse målene i 2015, sier direktør for håndtering av brukt atomavfall ved Sellafield-anlegget, Stuart NacVean, til NTB.

– Faren reduseres

Han understreker at mengden flytende radioaktivt avfall vil gå ned de kommende fire årene. Men at det er kravene til drift ved anlegget som gjør at buffernivåene blir to til tre ganger høyere enn antatt.

– Uansett vil den totale faren dette avfallet utgjør bli redusert, sier NacVean.

Tør ikke stoppe

Nils Bøhmer sier seg fornøyd med at Sellafield-ledelsen kommer med disse opplysningene for første gang under seminaret i Lofoten, men at opplysningene er dårlig nytt.

– De sier at de er bekymret for sikkerheten ved anlegget, men har ett problem i at de må reprosessere store mengder med brukt brensel så fort som mulig. Dette skjer blant annet fordi ett av anleggene de har er så gammelt at de ikke tør å stoppe det. De må rett og slett kjøre på så fort som mulig i det gamle anlegget for ikke å risikere at anlegget slutter å virke, sier Bøhmer.

Les også: – Sellafield-utslipp vil øke

Ingeniører ønsker kjernekraft

Sellafield kan bli verre enn Tsjernobyl

Les mer om: