OLJE OG GASS

Skuffet over departementet

Bilde: Øyvind Hagen/Statoil
Mona Strande
19. okt. 2007 - 11:29

– Vi og våre partnere har ment at Troll videreutvikling var en fornuftig og god løsning som ville være balansert både for olje og gass, sier informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad, StatoilHydro.

Han sier de er skuffet over et slikt utfall, etter å ha jobbet for en annen løsning.

Vil sikre balansert uttak

Olje- og energidepartementet vil ikke godkjenne en plan for utbygging og drift for Troll videreutvikling nettopp fordi planene har en forutsetning om økte uttak av gass, noe de mener vil svekke mulighetene for å hente ut store oljemengder fra feltet.

– Norge har en lang tradisjon med å sikre et balansert uttak av olje og gass fra feltene. Ekofisk, Oseberg og Åsgard, i tillegg til Troll, er felt hvor produksjonsraten har vært regulert ut fra dette formålet. Avgjørelsen på Troll er derfor en videreføring av en forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning av de norske olje- og gassfeltene, sier olje- og energiminister Åslaug Haga i en pressemelding.

200 pers. i to år

Bak avgjørelsen ligger vurderinger og beregninger fra Oljedirektoratet, som ser et stort potensial for økt oljeutvinning fra Troll-feltet. De mener økt gassproduksjon vil føre til et direkte oljetap på rundt 65 millioner fat, og oljetapseffekter opp mot 600 millioner fat for hele Trolls produksjonsperiode dersom gassproduksjonen går ut over oljeutvinningen på sikt.

StatoilHydro mener dette ikke vil skje.

Prioritet

– Vi jobber alltid for størst mulig utvinning, og det vil vi fortsette med, sier Aanestad.

'Troll videreutvikling' har pågått i cirka to år, og på den tiden har rundt 200 personer vært innom prosjektet.

Aanestad sier de involverte selvfølgelig er svært skuffet nå, men legger til at det heldigvis er ting de har jobbet med som kan brukes videre på Troll – selv uten økt gassproduksjon.

Les mer om: