INDUSTRI

Skuffer industrien

Bilde: CAMILLA AADLAND
Trond Gram
7. okt. 2008 - 10:56

Avskrivningssatsen for investeringer i maskiner og utstyr er lavere i Norge enn i andre land i Nord-Europa.

Norsk Industri og fagforbund som NITO og Fellesforbundet har lenge pekt på at dette er en viktig årsak til at industriinvesteringene i Norge ligger på et relativt lavere nivå enn tidligere.

- Norge bør ha avskrivningssatser i industrien på samme nivå som land vi konkurrerer med, det vil si rundt 30 prosent, sier president i NITO, Marit Stykket.

30 prosent i Sverige

I dag har Norge en sats på 20 prosent, mens Tyskland og Sverige har 30 prosent.

Stykket er skuffet over at ikke regjeringen benyttet budsjettet til å hjelpe industrien foran inngangen til en mulig lavkonjunktur.

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri har tidligere uttalt at det vil være et riktig signal om rammebetingelser som er på linje med andre land. Særlig når investeringer er essensielt for å komme ut av lønnsfellen her til lands.

- Regjeringen burde stimulert

SSBs investeringsstatistikk viser at industrien fremdeles investerer, men at denne utviklingen vil stoppe opp til neste år. Det har innkjøpsindeksen for industrien bekreftet.

- En markert svekkelse av den økonomiske veksten hos våre handelspartnere, sterkere krone og renteøkningene vil bidra til å trekke veksten noe ned i 2008 og de nærmeste årene. For å unngå utflagging av industrien burde regjeringen derfor ha brukt statsbudsjettet til å stimulere til investeringer gjennom høyere avskrivningssatser på maskiner og utstyr for norsk industri, sier Stykket.