SAMFUNN

Skrivebordsøkonom vraker FoU

På oppdrag for Prosessindustriens Landsforening, PIL, har seniorforsker Erling Holmøy hos Statistisk Sentralbyrå ledet et arbeid for å vurdere hvor mange industriarbeidsplasser vi trenger, og hvor mange vi får.

Resultatene ble lagt frem på en pressekonferanse i dag. Holmøy har utelukkende vurdert forskjellige scenarier for lønnsvekst og forbruk.

På kortere sikt viser et av scenariene at vi har behov for flere industriarbeidsplasser, på lengre sikt faller imidlertid behovet. Likevel understreker Holmøy at produksjonen må økes, uavhengig av tallet på sysselsatte.

Ja og nei til FoU

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om det gir et riktig bilde av situasjonen når han utelukkende fokuserer lønnsvekst, forbruksvekst og andre rene økonomiske forhold og ikke kommer inn på behovet for forskning og utvikling, er svaret egnet til å forundre.

- Vi har valgt å være minst mulig provoserende og aparte. Vi tar en produksjonsvekst på 1,3 prosent årlig for gitt og har lagt vekt på å tegne et nøkternt bilde som ikke er basert på forhåpninger, sier Holmøy.

Han understreker at det nok er gode grunner for at norsk industri har valgt ikke å forske mer, og at det ikke er opplagt verken at forskning er lønnsomt eller at næringslivet bør forske mer.

Per Terje Vold, administrerende direktør i Pil hadde et annet syn.

- Jeg har ikke noen problemer med Holmøys forutsetninger, men det er klart at vi jobber for økt forskning i Norge, sa Vold.

Han viste til at den store fordelen prosessindustrien har hatt gjennom billig kraft ikke lenger er til stede. - Kompetanse blir Alfa og Omega for videreutvikling og knoppskyting. Det er et potensial for vekst, men det krever forskning og mindre særnorske avgifter.

Vold gikk enda lenger, og erklærte at forskning og kompetanse som den sentrale bærebjelken i konkurranseutsatt sektor i fremtiden.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.