BYGG

Skriker etter ingeniører

STORT BEHOV: Den høye aktiviteten i byggenæringen gir et skrikende behov etter ingeniører og sivilingeniører.
STORT BEHOV: Den høye aktiviteten i byggenæringen gir et skrikende behov etter ingeniører og sivilingeniører. Bilde: colourbox.com

400 sivilingeniører, 500 ingeniører og rundt 1000 personer med utdanning fra teknisk fagskole er det årlige behovet Byggenæringens Landsforening (BNL) har estimert ut fra næringens størrelse nå.

– Vi har flere eldre som går av med pensjon kombinert med at aktiviteten i næringen øker. For å holde tritt med utviklingen trenger vi så mange fagfolk, sier BNLs kompetansedirektør Jørgen Leegaard.

Trenger mer kompetanse

Byggenæringen har også et økende antall utenlandske arbeidstakere, noe Leegaard sier gir større utfordringer og strengere krav til lederne – siden mange ikke kan norsk eller mangler kjennskap til norsk byggeskikk.

I tillegg kommer det snart en ny plan- og bygningslov som vil øke kravene til kontroll. Dette tror Leegaard vil føre til at prosjekter må styrke det prosjekterende ledd for å kunne prosjektere mer og bedre. Det gir et enda større behov for flere ingeniører og sivilingeniører.

Vil ha flere universitetsplasser

Nå frykter Leegaard at mangelen på utdanningsplasser skal hindre rekrutteringen, og da spesielt av sivilingeniører:

– På siv.ing.-studier er det flere søkere enn de som kommer inn. Ved ingeniørstudier fylles plassene stort sett opp, mens fagskolene har plass til flere. Det burde nok vært flere universitetsplasser for å kunne opprettholde den aktiviteten vi har i næringen i dag, sier Leegaard.

BNLs mål er at minst 7000 ungdommer skal velge byggrelaterte yrkesfaglige utdanningsprogrammer hvert år.

Kampanjestart i dag

I dag lanserer Nasjonalt forum for realfag rekrutteringskampanjen " Den virkelige verden". Det er en landsdekkende PR-kampanje koordinert av Kunnskapsdepartementet, som har som mål å få flere unge til å velge realfag i videregående skole.

BNL støtter kampanjen.

– Vi har ingen aktiv rolle i realfagsforumet akkurat nå, men satser på å involvere oss mer framover. Rekruttering til realfagene er svært viktig for byggenæringen, sier rådgiver Anita Tjelta, i BNLs kompetanseavdeling.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.