Skremt av StatoilHydro

Skremt av StatoilHydro
Børge Brende er bekymret. Bilde: Knut Strøm

Høyre og opposisjonen på Stortinget jobber for nå for endre deler av gigantfusjonen mellom Statoil og Hydro, skriver Dagens Næringsliv.

Svekket

Grunnen? De frykter for dårlig konkurranse på sokkelen.

– Det er nå klart at regjeringen ikke ønsker å innføre ett eneste konkurransefremmende tiltak på norsk sokkel. Det kan medføre betydelige tap av oljeinntekter for staten i fremtiden, sier Børge Brende (H) til avisen.

Ett stort og dominerende oljeselskap i Norge kan rett og slett gi tap i milliardklassen for landet, mener han.

- De store inntektene i hundremillardersklassen kommer av særskatten på 78 prosent og avkastning fra SDØE-andelene. Hvis det skjer endringer som svekker konkurransen, forsinker leteaktiviteten og svekker teknologiutviklingen, vil det bidra til at denne grunnrenten blir svekket. Det vil i så fall få store konsekvenser for statens inntektskilde, sier Brende.

Les mer om: