NYHETER_BYGG

Skolebyggprisen til Vest-Agder

Juryen sier at kombinasjon med offentlige funksjoner i tilbygget gir muligheter for utvidet åpningstid og fleksibel bruk tilpasset den enkeltes læringssituasjon. Ungdom og voksne elever kan bruke byen som del av skolens uteareal. Skole og bysamfunn integreres også ved at elever i en videregående skole blir en del av det pulserende bylivet.

Norsk Form er sekretariat for Skolebyggprisen og utdannings- og forskningsminister Trond Giske sto for utdelingen.

Fire skoler fikk hederlig omtale: Benterud skole, Lørenskog kommune. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS; Steinerskolen i Stavanger. Arkitekt: Arbeidsgruppen HUS; Lutvann skole, Oslo kommune. Arkitekt: Dyrø AS Arkitekter MNAL og Holmen skole, Karmøy kommune. Arkitekt: Arkitektkontoret Brekke Helgeland, Brekke AS.

Les mer om: