ARBEIDSLIV

Skole for fremtidige toppforskere

Bak opplegget står Lillestrøm videregående skole og forskningsmiljøene på Kjeller. Bakgrunnen for det spesialsydde undervisningstilbudet for unge forskerspirer er den dalende interessen for realfag i skolen.

– Interesse for fagene, fantasi og entusiasme er like viktig som evnen til å løse kompliserte likninger, samstemmer rektor Tor Nakstad ved Lillestrøm videregående skole, stabssjef Svein Rollvik ved FFI og viseadministrerende direktør Arne Råheim ved IFE overfor bladet Forskning.

Les mer om: