Skjermlys basert på karbon

Oled-skjermer er tynnere, mer lyssterke og mer fargerike enn LCD-skjermer, og de har, akkurat som CRT (katodestrålerør), ingen begrensning i innsynsvinkelen. En videre utvikling av teknologien kan gi lavere strømforbruk enn LCD-skjermer, en kjempefordel i vår mobile hverdag.

Mens baklyset i en LCD-skjerm hele tiden lyser kraftig nok til å gjengi en lysende hvit skjerm, bruker Oled-skjermen akkurat den strømmengde alle billedpunkter trenger for å gjengi skjermbildet. På fremtidens bærbare PC betyr det mye lengre batterilevetid om du skriver hvitt på sort enn sort på hvitt. På en LCD betyr det ingen ting.

Lysende teknologi

Oled er ikke annet enn organiske lysdioder. Selve lyspunktet er et tynt karbonbasert sjikt som lyser opp når en elektrisk strøm passerer gjennom. Den kjemiske sammensetningen bestemmer bølgelengden på lyset de sender ut. Strømtilførselen vil bygges opp på samme måte som i en LCD-skjerm, der den dominerende delen av markedet nå er basert på aktiv matrise. Det vil si at hvert lyspunkt kontrolleres av en transistor.

Til forskjell fra LCD, og i likhet med CRT, er Oled en lysemitterende teknologi. LCD-skjermer er egentlig bare mange lysventiler, med en masse finmaskede fargefiltre som siler det kraftige baklyset ut til brukerens øyne.

Gammelt nytt

Oled er ingen ny oppdagelse. De første diskusjonene rundt teknologien dukket opp så tidlig som i 1963, men det var først i 1987 at egenskapene til organiske materialer brukt i lysdioder ble beskrevet skikkelig.

Utfordringen har vært å øke levetiden, effektiviteten og å få frem så god fargerespons som mulig. Spesielt i det blå området har levetiden vært kort, og det har endret fargebalansen i skjermen over tid. Mange av disse problemene er nå løst. Moderne skjermer påstås å ha en levetid på opptil 10.000 timer.

Kommer snart

Oled vil nok neppe feie LCD av banen over natten. Til det er alt for mye investert i teknologien. Allikevel vil Oled bli en alvorlig konkurrent. 85 selskaper forsker på ny skjermteknologi, og over 30 av dem sier de vil produsere slike skjermer.

De første produktene med Oled-skjermer er allerede på markedet. Pioneer bruker dem i bilvideo på grunn av den store innsynsvinkelen. Stadig flere elektroniske dingser med behov for små skjermer, slik som videokameraer, 3G-telefoner og PDA-er vil komme med denne teknologien. Senere vil vi se bærbare PC-er med Oled, som både vil gi bedre skjermkvalitet og mindre strømforbruk. Samsung har demonstrert en 15 tommers Oled-skjerm.

Den store utbredelsen kommer neppe før om ett år eller to. LCD-teknologien dominerer infrastrukturen på produksjonssiden, men Oled-teknologien kan bli svært produksjonsvennlig. Flere selskaper forsøker å påføre de organiske lysemitterende beleggene med blekkjet-teknologi.

Analyseselskaper, som Stanford Resources and DisplaySearch, som spesialiserer seg på skjermteknologi, anslår markedsstørrelsen for Oled til et sted mellom 8 og 32 milliarder kroner årlig i 2005.

Les mer om: