skjerm av returplast

Nye E134 mellom Drammen og Mjøndalen har fått støyskjermer av returplast. Skjermene er produsert av avfallsplast og trefiber kvernet sammen og ekstrudert som planker. Polyplank er vedlikeholdsfrie og skal motstå både uttørking av sol, fuktighet og råte. Dessuten er dette en miljøvennlig erstatning for skjermer av impregnert trevirke. (vn)

Les mer om: