MOTOR

– Skivebom av Kjos

- Flytrafikken vil bli det mest miljøvennlige alternativet, sa Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Teknisk Ukeblad i forrige uke. Nå får han kritikk.
- Flytrafikken vil bli det mest miljøvennlige alternativet, sa Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Teknisk Ukeblad i forrige uke. Nå får han kritikk. Bilde: Tove K. Breistein

Nylig sa Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Teknisk Ukeblad blant annet at flytransport vil bli mer miljøvennlig enn lyntog i Norge.

Dette tilbakeviser fagleder i Norges Naturvernforbund, Holger Schlaupitz.

– Jeg reagerer på Kjos' uttalelser, blant annet sier han at flytrafikken vil bli det mest miljøvennlige alternativet. Dette har han ikke hold for i det hele tatt, sier Schlaupitz til Teknisk Ukeblad.Bommer stygt UENIG MED KJOS: Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet mener Norwegian-sjef Bjørn Kjos ikke har belegg for sine uttalelser om at fly vil bli mer miljøvennlig enn tog innen 2020.

Bommer stygt

Han mener at Kjos og flybransjen bommer stygt når de kalkulerer med en reduksjon i energiforbruket på 50 prosent innen 2020.

– Dette er en påstand han ikke har noen grunnlag for å si at skal skje. Bransjen har dette som mål, men at det vil skje i praksis er etter mitt syn veldig, veldig lite sannsynlig. Dette skyldes blant annet at flybillettene er veldig billige. Den teknologien flybransjen håper skal komme innen 2020, vil koste altfor mye i forhold til at selskapene opererer med det jeg kaller gibortpriser, sier Schlaupitz.Feil sammenligning

Kjos trekker frem det nye superlangdistanseflyet Dreamliner og sammenligner dette med lyntog.

– Helt feil. Dreamliner vil aldri kunne bli noe reelt alternativ til høyhastighetstog i Norge. Denne flytypen vil bare gå på langdistanseflyging og er følgelig ikke et reelt alternativ til høyhastighetstog, sier Schlaupitz.

IKKE REALISTISK: Professor i humanekologi og ekspert i mobilitetsforskning ved Universitetet i Lund i Sverige, Stefan Gössling, mener at det er urealistisk at flytrafikken vil kunne redusere energiforbruket med 50 prosent innen 2020.
– Helt feil. Dreamliner vil aldri kunne bli noe reelt alternativ til høyhastighetstog i Norge. Denne flytypen vil bare gå på langdistanseflyging og er følgelig ikke et reelt alternativ til høyhastighetstog, sier Schlaupitz. IKKE REALISTISK: Professor Stefan Gössling mener det er urealistisk at flytrafikken vil kunne redusere energiforbruket med 50 prosent innen 2020.

Han viser til rapporten ”Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystemer” og til boken ”Transport og miljø”.

– Her forutsettes det en reduksjon i energiforbruk på 25 prosent i 2020 sett i forhold til dagens moderne fly. Tallet inkluderer også flyoperative tiltak som for eksempel landingsprosedyrer. Til tross for realistisk effektivisering får flyet et direkte energiforbruk for typiske innenriksreiser i Norge på 0,36 kWh per setekilometer, mens forbruket for høyhastighetstog blir 0,04 kWh per setekilometer, sier Schlaupitz.– Vil se regnestykket

Professor i humanøkologi og ekspert i mobilitetsforskning ved Universitetet i Lund i Sverige, Stefan Gössling, mener også at Bjørn Kjos tar feil.

– Det er ikke realistisk med 50 prosent energireduksjon fra fly innen 2020. Den internasjonale flyorganisasjonen IATA sier at de forventer en reduksjon i energiforbruket på 1,5 prosent per år frem til 2020, altså langt mindre enn det Kjos antyder. Jeg vil gjerne se regnestykket hans. Det kan ikke stemme, sier Gössling til Teknisk Ukeblad.

Bjørn Kjos, administrerende direktør i Norwegian.
Kjos står på sitt UBERØRT: Bjørn Kjos lar seg ikke påvirke av kritikken. Stian Lysberg Solum / Scanpix

Kjos står på sitt

Norwegian-sjef Bjørn Kjos mener fortsatt at han har rett i sine uttalelser om reduksjon i energiforbruk fra flytrafikken.

– Gössling og Schlaupitz får mene hva de vil. Men mine uttalelser er basert på tall jeg har fra forskningsavdelingene til flymotorer og Airbus og Boeing. Det er ikke dagens Dreamliner jeg refererer til, men den Dreamlineren og andre moderne fly som vil gå i trafikk etter 2020. Ifølge de nevnte forskningsavdelingene, vil disse modellene ha 50 prosent mindre energiforbruk enn dagens fly, 10 prosent av dette vil skyldes måten man flyr på i fremtiden, sier Kjos.

Han sier også at høyhastighetstog bare slår Dreamliner anno 2009 med 18 gram utslipp av CO2 per setekilometer.

– Det er nå. I 2020 får vi et annet bilde i flyenes favør. Dette skyldes selvfølgelig at tog tar strøm fra for eksempel kullkraftverk på kontinentet og ikke fra fossefall i Norge. Dette muliggjør ikke energieffektivisering i samme grad som hos fly, sier Kjos.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.