IKT

Skifter departement

Overføringen er en oppfølging av forutsetninger som ble lagt til grunn da regjeringen i mai i år la fram forslag om delprivatisering og børsintroduksjon av Telenor, ifølge en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

I dette forslaget, som ble behandlet av Stortinget i juni, ble det vist til at forvaltningen av det statlige eierskapet i Telenor skulle overføres til Nærings- og handelsdepartementet på tidspunktet for gjennomført børsintroduksjon.

Den endelige tidsplanen for børsintroduksjonen av Telenor endres ikke som følge av overføringen, men vil være avhengig av den markedsmessige utviklingen framover.

En samlet vurdering tilsier at forvaltningen av statens eierskap i Telenor nå bør overføres til Nærings- og handelsdepartementet, selv om børsintroduksjonen ikke har funnet sted.

Et slikt skille mellom eier- og regulatøroppgaver vil kunne bidra til økt tillit i omverden og føre til at avgjørelsesprosedyrer og organisasjonsløsninger blir utformet slik at en unngår sammenblanding av roller. Det er også et viktig moment at det nå er full konkurranse i dette markedet, heter det i pressemeldingen.

Les mer om: