SAMFERDSEL

Skeptisk til pengesluket

Leif Haaland
22. mars 2002 - 09:10

- Jeg er tilhenger av å legge ned trikken og få et kollektivtilbud som dekker bydelen bedre. Med den prisforskjellen på buss- og trikkreiser som Teknisk Ukeblad oppgir, ville det være en fordel om Oslo prioriterte busser, sier leder av bydelsutvalget Grefsen/Kjelsås, Egil Ihlen. Han syns bussmetroen som Kristiansand vil satse på, virker spennende.

Undersøkelser om miljøvennlig bytransport har vist at flere kunne tenke seg å reise kollektivt dersom dekningsgraden hadde vært bedre. Mens trikken er bundet av skinnene, er bussene mer fleksible og kan kjøre utenom hindringer. Ihlen er heller ikke i tvil om at buss kan være det mest miljøvennlige alternativet. Prioriteringen hans er derfor klar: Oslo bør benytte busser med miljøvennlig drivstoff.

Men han mener at trikk i sentrum og matebusser til endestasjoner ville gitt et bedre kollektivtilbud, og vil derfor beholde trikken i sentrum foreløpig. Bare busser i sentrum ville gitt enda større problemer enn i dag.

Både og

Administrerende nestleder i Norges Miljøvernforbund, Eirik Wærner, sier at uten Oslotrikken og T-banen hadde ikke oslotrafikken fungert. Trikk og buss må utfylle hverandre. Men grunndekningen må være god på T-bane og trikk for å kunne oppfylle Kyotoavtalen.

Dersom trikkene lager trafikkork, må det komme av at de ikke har egne traséer og ikke er prioritert i kryssene, mener Wærner og peker på Grefsentrikken som snegler seg avgårde i bilkøen i rushtrafikken.

Trikken kan erstattes

Den nye T-baneringen vil øke fleksibiliteten på kollektivnettet. På sikt kan derfor trikken skiftes helt ut med buss, mener bydelspolitiker Ihlen. Hadde det ikke ligget trikkeskinner i Oslos gater allerede, ville det ikke vært regningssvarende å satse på trikk i dag, mener han.

- Ett av problemene i hovedstaden er manglende evne til å få frem alle de ulike tilbud som eksisterer. Det finnes til og med lokaltog fra bydelen som er raskere fremme i sentrum enn både buss og trikk - og det er et godt alternativ i rushtiden, sier Ihlen.

Wærner mener at relevante priser må beregnes fra de reelle driftskostnadene fordelt på passasjerkilometer - og at Oslo Sporveiers utgifter i dag er for høye på grunn av lang tids forsømt vedlikehold.