Vegg isolert med cellulosefiber (Bilde: Arne Krumsvik)
siv.ing. Ingrid Hole, Sintef Byggforsk. Avdeling for innstallasjoner, energi og innemiljø

Skepsis til "avishus" i Sintef

  • Bygg

"Siden veggen er bygget uten innvendig dampsperre mot et rom med relativt høy luftfuktighet (baderom), har isolasjonen vært utsatt for relativ stor fuktbelastning."

I tillegg har huset vært utsatt for sterke vibrasjoner og det ligger i et værhard strøk, heter det i rapporten fra Byggforsk.

Ikke skade

Sivilingeniør Ingrid Hole målte relativt fuktinnhold i stenderverket til mellom fire og seks vektprosent nær innvendig kledning og 10 - 11 nær vindsperren. Hun skrev i rapporten at: "Det ble ikke registrert saltutslag fra isolasjonen og det var heller ingen tegn til fuktskade inne i veggen."

– Ja, det ville vært fuktskader etter åtte år om det var noe galt med konstruksjonen, sier Hole til Teknisk Ukeblad.

Fuktsperre

– Forutsatt like betingelser vil det ikke bli fuktskader i denne veggen, bekrefter hun.

Hole vil likevel anbefale bruk av dampsperre, og sier dette ene huset ikke gir god nok dokumentasjon på at det er trygt å bruke denne konstruksjonen.

Heller ikke sivilingeniør Sivert Uvsløkk ved Sintef Byggforsk har tro på å fjerne dampsperren.

Viktig ventilering

– Det er ingenting å oppnå ved å slippe fukt ut i en vegg. Det er et feilspor. Det er ventilasjonen som betyr noe for inneklimaet, å få ren frisk luft inn og den brukte luften ut. De gassene som diffunderer ut gjennom veggen er promiller av hva som går ut gjennom de ordinære ventilasjonssystemene, mener Uvsløkk.