BYGG

Skepsis til "avishus" i Sintef

Vegg isolert med cellulosefiber
Vegg isolert med cellulosefiberBilde: Arne Krumsvik
Joachim Seehusen
13. okt. 2006 - 10:06

"Siden veggen er bygget uten innvendig dampsperre mot et rom med relativt høy luftfuktighet (baderom), har isolasjonen vært utsatt for relativ stor fuktbelastning."

I tillegg har huset vært utsatt for sterke vibrasjoner og det ligger i et værhard strøk, heter det i rapporten fra Byggforsk.

Ikke skade

Sivilingeniør Ingrid Hole målte relativt fuktinnhold i stenderverket til mellom fire og seks vektprosent nær innvendig kledning og 10 - 11 nær vindsperren. Hun skrev i rapporten at: "Det ble ikke registrert saltutslag fra isolasjonen og det var heller ingen tegn til fuktskade inne i veggen."

– Ja, det ville vært fuktskader etter åtte år om det var noe galt med konstruksjonen, sier Hole til Teknisk Ukeblad.

Fuktsperre

– Forutsatt like betingelser vil det ikke bli fuktskader i denne veggen, bekrefter hun.

Hole vil likevel anbefale bruk av dampsperre, og sier dette ene huset ikke gir god nok dokumentasjon på at det er trygt å bruke denne konstruksjonen.

Heller ikke sivilingeniør Sivert Uvsløkk ved Sintef Byggforsk har tro på å fjerne dampsperren.

Viktig ventilering

– Det er ingenting å oppnå ved å slippe fukt ut i en vegg. Det er et feilspor. Det er ventilasjonen som betyr noe for inneklimaet, å få ren frisk luft inn og den brukte luften ut. De gassene som diffunderer ut gjennom veggen er promiller av hva som går ut gjennom de ordinære ventilasjonssystemene, mener Uvsløkk.

Les mer om: