SAMFUNN

Skattelette for nyskaping

- Når det går an å evaluere forskningsprosjekter for så å gi skattefritak etter gitte kriterier, må det også være mulig å gjøre det samme for investeringer i nystartede bedrifter. For mye privat kapital er bundet i sikre investeringer som gir lav avkastning, sier gründer Alft Bjørseth.

Han lanserte ideen om InvestFUNN under et foredrag om hva Norge skal leve av i fremtiden.

- Det er ikke nedleggelse av gamle arbeidsplasser som er problemet, men mangelen på nye. Det må politikerne forstå, sa Bjørseth til en fullsatt sal i den Polytekniske Forening.

- Det må ligge så mye kompetanse i norske produkter at det kan veie opp for våre høye kostnader.

Bjørseth ser for seg en ordning hvor de som investerer penger i nye bedrifter kan få fordeler i form av skattefritak for investeringer og avkastning. Ordningen må gjelde utvalgte områder der nasjonen har forutsetninger for å lykkes og ønsker å satse på.

Alf Bjørseth er i dag amdinistrerende direktør i Renewable Energy Corporation og grunnleggeren av Scanwafer, verdens største leverandør av bearbeidete silisiumplater, wafere, til solcelleindustrien. Han har også vært forskningsdirektør i Norsk Hydro og hatt lederstillinger i Elkem.

Politikerstøtte

Bjørseth ønsker nå å drøfte ideen med ledelsen i Innovasjon Norge for eventuelt å få hjelp derfra til å gå videre. - Jeg er kjemiker, ikke finansmann, sier han til Teknisk Ukeblad.

Fra Stortingets næringskomite får Bjørseth umiddelbar støtte for sitt forslag.

- Det er en positiv tanke det er verdt å jobbe videre med, er Øystein Hedstrøms umiddelbare reaksjon. Hedstrøm er første nestleder i næringskomiteen. Han antyder at ideen om et investFUNN bør vurderes når Skaugeutvalgets rapport skal behandles.

Olaf Gjedrem fra Krf er like positiv. - Ja, dette er en god idé. Vi har behov for å belønne folk med mot som tør å satse på nyskaping. Jeg tror dette kan realiseres, sier Gjedrem.

Også Høyres Ivar Kristoffersen slutter seg begeistret til forslaget.

- Alf Bjørseth er jo en supergünder av stort format som vet bedre enn de aller fleste hva han snakker om. SkatteFunn er en suksess som kan vidreføres. Dette bør utredes i forbindelse med skattereformen, sier Kristoffersen. Han slutter seg til tanken om at Forskningsrådet og Innovasjon Norge kan få ansvaret for å vurdere søknader.

- Ja, det må være enkle håndterbare kriterier vedtatt av Stortinget, sier Kristoffersen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.