IKT

Skatt på nett

Etter en vellykket prøveordning i Akershus, der 3000 næringsdrivende i fjor leverte momsergnskapene over nett, regner skattedirektør Bjarne Hope med stor interesse. Hope håper at 70.000 brukere vil bruke denne tjenesten. Bedrifter som ønsker å benytte denne tjenesten må henvende seg til skattekontoret for å få sin egen sikkerhetskode.

Selvangivelser i 2002

For å levere selvangivelsene over nett må imidlertid de fleste bedriftene vente til 2002, med unntak av bedrifter i de fem kommunene Asker, Skedsmo, Askøy, Os og Bodø som er med i et prøveprosjekt.

Prosjektleder Tom Pronstad, som har ledet utviklingene av postens elektroniske ID-system, sier at de anser sikkerheten som godt ivaretatt.

– Det vil alltid være noen som forsøker å trenge inn. Toleranseterkselen for anmeldelser vil være meget lav, advarer han.

Konkurranseforetrinn

Konsernsjef Kaare Frydenberg i Posten sier at sikker identifikasjon er et konkurransefortrinn i dag, og at han således er meget godt fornøyd med at skatteetaten valgte postens system.

– Men i løpet av få år vil dette være en naturlig del av infrastrukturen. Konkurransen vil være knyttet til hvilke tjenester som tilbys, sier postsjefen.

Les mer om: