Skanska kan få ny jobb på Kråkerøybrua

Skanska kan få ny jobb på Kråkerøybrua
Fyllingene på hver side av brua skal bygges opp med EPS. På sidene blir det montert betongelementer. På toppen blir det en betongplate med kantdragere på hver side. Bilde: Ill.: ViaNova

De to som ligger lavest har tidligere fått hvert sitt oppdrag på Kråkerøybrua. Sarpsborg Park & Anlegg er nr. tre med et anbud på 48,262 millioner. Dette firmaet har en stor jobb på Kråkerøy som inngår i samme prosjektet som brua.

Utenom de tre som allerede er engasjert i prosjektet var det to anbydere: Veidekke (50,609 mill.) og Askim Entreprenør (56,724 mill.).

Oppdraget består i å etablere forbindelse mellom brua og vegnettet på hver side av elva. På bysiden skal det etableres en 90 meter lang fylling. Inni den skal det bygges to små tekniske rom. Gjennom fyllingen skal det støpes en undergang for en gangveg. På Kråkerøy blir det en 175 meter lang fylling med et stort teknisk rom inni. Fyllingene blir opptil fem meter høye.

Under normale forhold ville anbud i denne størrelsen vært uhørt høye for denne jobben, men det laveste anbudet ligger omtrent der Vegvesenet hadde regnet med. Forholdene på brustedet er ikke normale. Fyllingene skal ligge på en tørrskorpe. Under dem er det 40 meter med kvikkeleire ned til fjell. Her duger ikke steinfyllinger, de hadde truet stabiliteten i grunnen. Fyllingene skal bygges opp med EPS.

Vegvesenet håper å kunne underskrive kontrakten rundt midten av desember. Jobben skal være gjort innen 24. september 2010. Brua blir åpnet senere samme år.

Les mer om: