NYHETER_BYGG

Skanska bygger 600 boliger

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
4. feb. 2005 - 08:07

Skanska Bolig AS har inngått en avtale med Centennial AS om kjøp og utbygging av området.

Utbyggingen av Haslekollen er en del av den store Hasle/Løren-utbyggingen. Et helt område skal endres fra nærings- til boligområde.

Totalt skal det bygges 2000 nye boliger i dette områder, hvorav Selvaagbygg står bak en av de mest kjente: Lørenbyen.

I tillegg til boliger skal det bygges butikker, etableres servicetilbud og lages grøntområder.

Boligtypene vil variere slik at det blir både ulik bebyggelse og sammensatt befolkning i området.

Les mer om: