OLJE OG GASS

- Skal være verdens mest miljøvennlige

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.
Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Bilde: Anders J. Steensen
Mona Strande
3. okt. 2007 - 11:53

Næringsministeren la i dag frem regjeringens maritime strategi, som har fått tittelen "Stø kurs: Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de norske maritime næringer".

- Regjeringens visjon er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. De norske maritime næringene skal levere de mest nyskapende og miljøvennlige løsningene for framtiden, sier Dag Terje Andersen.

Forskning og innovasjon

Strategien tar for seg fem hovedutfordringer: Globalisering og rammevilkår, miljøvennlige maritime næringer, maritim kompetanse, maritim forskning og innovasjon - og nærskipsfart.

Den maritime strategien underbygges ved en bevilgning på 252 millioner kroner til forsknings-, innovasjons- og kompetansetiltak i den maritime sektor. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra 2007. Nettolønnsordningen for sjøfolk videreføres, og det innføres en rederiskattordning etter europeisk modell.

Avviser rederi-krise

Dag Terje Andersen avviste at den europeiske rederiskattordningen slår dårlig ut for rederiene.

- Ganske mange har regnet som om det var 100 prosent som skulle føres som skattekreditt, men det er to tredjedeler. I tillegg regnes det ikke etter markedsverdi, men bokført verdi. Derfor har det blitt fremstilt som om situasjonen for rederiene er mye dårligere enn den virkelig er, sier Andersen.

De to tredjedelene skal innbetales over ti år, mens en tredjedel av skattekreditten skal gå til miljøtiltak hos de ulike rederiene.

Mer gods med skip

Regjeringen vil bidra til en global regulering av de maritime næringer for å hindre skattekonkurranse, fremme miljøvennlige løsninger og samtidig trygge arbeidsvilkår for de ansatte.

Strategien inneholder også mål om at Norge skal være verdensledende på maritim kompetanse og maritim forskning og innovasjon.

I tillegg vil regjeringen arbeide for at norsk nærskipsfart skal bli et mer miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten slik at mer gods kan fraktes med skip.

Flere tiltak

Blant tiltakene som lanseres i strategien er:

  • Innføring av rederiskatt etter en europeisk modell med virkning fra inntektsåret 2007.
  • Videreføring av nettolønnsordningen for sjøfolk.
  • Økning av bevilgningen til maritim forskning og innovasjon med 60 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2008. 25 millioner av disse går til oppgradering av maritim forskningsinfrastruktur ved MARINTEK.
  • 25 millioner kroner går til miljøprosjekter i de maritime næringer og utvikling av nærskipsflåten.
  • Bevilgning av 37 millioner kroner til ulike tiltak for å sikre norsk maritim kompetanse i forslaget til statsbudsjett for 2008. Av disse går 10 millioner kroner ekstra til utstyr til maritime fagskoler og høgskoler. 8,5 millioner kroner går til kompetansehevingstiltak for lærere ved maritime fagskoler og høgskoler.
  • 5 millioner kroner går til professor II-/lektor II-stillinger ved maritime skoler, og 5 millioner kroner settes av til å bidra til finansiering av skoleskipet Gann.
  • Arbeid innen IMO blant annet for å oppnå konkrete utslippsreduksjoner for NOx-utslipp, for å få til utfasing av bruk av tungolje som drivstoff om bord på skip og for å utvikle en ny konvensjon som sikrer forsvarlig resirkulering av skip.
  • Styrke markedsføringen av Norsk Internasjonalt Skipsregister med 3 millioner kroner.

- Klart signal

- Jeg mener det vi legger frem her er det klareste signalet så langt om hva vi vil med norsk maritim næring, sier Dag Terje Andersen.

Les hele den maritime strategien her (PDF).

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.