ENERGI

Skal tåle 900.000 volt

De tre transformatorene testes for å tåle lynnedslag der spenningen kan komme opp i flere hundre tusen volt.

Transformatoren skal bygges inn vegg-i-vegg med gasskraftverket i Haradh i Saudi-Arabia. Normalt skal anlegget drives døgnkontinuerlig og levere spenning på 11.000 til 22.000 volt - alt etter etterspørselen, og forsyne en stor del av ørkenlandet med elektrisk kraft.

Hawker-Siddeley Power Transformers (HSPT) ble etablert for 100 år siden og har fra første dag levert tunge transformatorer. Hver av de tre enhetene på veier 75 tonn og hele stasen skal testes i HSPTs laboratorium i Walthamstow vest i London.

Testen går ut på datastyrt tilførsel av høyspent elektrisk strøm som sendes inn i kobberviklingene i transformatoren for å teste disse. På det meste vil 900.000 volt finne veien inn i viklingen, for å imitere lynnedslag.