Skal overvåke reservoar

Avtalen strekker seg over tre år med opsjoner for ytterligere fire år, og vil ha en verdi i størrelsesorden 90

millioner kroner. (kd)

Les mer om: