IKT

Skal overvåke kysttrafikken

Dordi Digre
12. des. 2001 - 13:15

Det er selskapet Safetec Risk Management som har utviklet systemet COAST Norway, og prosjektet er finansiert av Oljeindustriens Landsforening. Det ferdige produktet skal gi informasjon om skipsleier, fartøydata og avstandsberegning til plattformer og møtende skip.

Systemet møter det økende kravet om sikkerhet til havs og skal forhindre kollisjoner mellom skip og offshoreinstallasjoner. Liknende systemer er utviklet for Storbritannia, Mexico-golfen, Campos-bassenget og Hormuzstredet.