Skal lage hybridkraftverk med sol og vann

Flytende solceller, vannkraft og batteri skal drives som ett stort kraftverk.

Skal lage hybridkraftverk med sol og vann
Magat-demningen på Filippinene har en installert effekt på 360 MW. Scatec og Ocean Sun tester også flytende solceller på vannmagasinet, noe de tror kan bedre både økonomien og miljøavtrykket, på grunn av mindre nedtapping.

– Dette er mer enn bare en samlokalisering; vi ser på dette som ett fells kraftverk, sier Terje Melaa, teknologiansvarlig i energiselskapet Scatec. 

De har nettopp blitt tildelt forskningsmidler (se faktaboks) for å utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk med integrert batterisystem. Kraftverket skal ha flytende solcellepaneler på vannmagasinet, batterier på land og alt skal styres av ett felles kontrollsystem.

Kontrollsystemet skal kjøre prognoser for både sol og vann og vurdere hvilken miks av sol, vann og batteri det skal bruke til enhver tid. Målet er å optimalisere produksjonen og levere nettregulerende tjenester.

– Systemet skal selv finne ut hvordan anlegget skal kjøres for å spare vann i perioder der solkraft kan dekke behovet. Man kan også unngå å tappe ned vannmagasinene så mye som man ellers ville gjort og dermed få mer igjen, ved at man holder mer fallhøyde, forklarer Melaa.

Batteri skal hindre slitasje

Terje Melaa, teknologiansvarlig i Scatec.  Foto: StudioF2 / Ingar Næss

Med mer sol- og vindkraft i energisystemene, kan det bli mer start/stopp og dermed mer slitasje på vannkraftverkene.

– Batterier kan ta korte variasjoner og redusere slitasje på turbiner og generatorer. Batteriet kan respondere raskere enn vannkraft, og kan dermed levere nettregulerende tjenester, som det er stort behov for, sier Melaa. 

TU har tidligere skrevet om at energiselskapet Fortum har satt inn batterier i to av sine vannkraftverk i Sverige, nettopp av de grunnene Melaa nevner.

Vannkraft og sol passer Afrika bra

Scatec opererer i en rekke land, og har flere anlegg i Afrika. Her tegner solenergi til å bli svært viktig, men solkraft er variabel og trenger lagring.  

– Mange afrikanske land har også vannkraft, og den kan brukes til å få store mengder sol inn i nettet på en kontrollert måte, og man får utnyttet både soltimene og vannressursene bedre. For mange vannkraftverk blir både økonomien og miljøforholdene bedre når man kombinerer med flytende sol, sier Melaa.

Scatec og partnerne vil også utvikle og levere nye digitale verktøy for optimal planlegging, dimensjonering, design og drift av slike hybridanlegg.

Statskupp og sykloner

Hybride sol- og vannkraftverk

Scatec ASA, Prediktor AS, Ocean Sun AS, IFE, Sintef Energi har en ambisjon om å utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk.

Anlegget skal ha flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem, og nye digitale verktøy for optimal planlegging, dimensjonering, design og drift.

Partnerne fikk nylig 79 millioner kroner fra Grønn plattform, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

Kilde: Forskningsrådet

Den opprinnelige planen var å bygge det første hybridkraftverket med utgangspunkt i et planlagt vannkraftverk i Guinea. Men søndag ble landet utsatt for en statskupp fra de militære, og det er innført et nasjonalt portforbud. 

– Det betyr at vi må vurdere å gjennomføre prosjektet i et annet land hvis situasjonen ikke blir avklart. Vi har flere andre muligheter, sier Øyvind Engelstad, SVP for vannkraftprosjekter i Scatec.

Scatec eier blant annet flere vannkraftverk med store magasiner på Filippinene. Ved ett av disse, Magat, har de et pilotprosjekt hvor norske Ocean Sun er leverandør. 

– Det er foreløpig et lite pilotanlegg som vi har testet i noen år, og vi ser nå på å utvide dette. En utfordring er at anlegget ligger i et område som jevnlig er utsatt for sykloner med styrke på opp mot 270 km/t. Vi har vært gjennom flere sesonger, men har hittil ikke blitt truffet av en stor syklon, sier Engelstad. 

Scatec er også deleier i anlegg i Laos og Uganda, og har driftsavtaler på anlegg i Zambia og Panama. De har kjørt studier på alle sine vannmagasiner, for å se om solceller kan bidra til å få ned snittprisen.

Mer energi i vannmagasin enn i batteripark

– Felles for landene vi opererer i, er at solenergi er attraktivt. Når dette blir en vesentlig del av energimiksen, vil man få en utfordring med nettstabilitet. Forbruket er høyest morgen og kveld, men solinnstrålingen er sterkest midt på dagen. Hele energiverdenen vil være avhengig av lagring, sier Engelstad. 

Han mener det snakkes mye om ny lagringsformer som batterier og hydrogen, men for lite om at vannkraft med magasin og pumpekraft en kan spille en vesentlig rolle.  

– Selv et relativt lite døgnmagasin har mer energi i seg enn mange av de større batteriparkene som er bygget. 

Les også