KRAFT

– Skal ikke stoppe opp

OVERGANGSORDNING: Alle kraftverk som har byggestart etter 7. september 2009 skal få være med i det grønne sertifikatmarkedet fra 2012, sier olje- og energiministeren. Småkraftbransjen er fornøyd, men det blir neppe mye mer vindkraft av dette fram til 2012.
OVERGANGSORDNING: Alle kraftverk som har byggestart etter 7. september 2009 skal få være med i det grønne sertifikatmarkedet fra 2012, sier olje- og energiministeren. Småkraftbransjen er fornøyd, men det blir neppe mye mer vindkraft av dette fram til 2012. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

– Vi vil sikre fortsatt utbygging, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Han la i dag fram en overgangsordning som skal sørge for at utbyggingen av fornybar energi som småkraftverk og vindkraft ikke stopper opp i påvente av den nye støtteordningen med et grønt sertifikatmarked som etter planen kommer i 2012. Mange har advart mot at utbyggere vil vente til ordningen er på plass før de begynner å bygge.

– Faren for stopp var stor fordi det ble et vakuum fra september 2009 til 2012. Spørsmålet om overgang reiste seg raskt, sier Riis-Johansen.

Sertifikater vedtas i 2011

Nå kommer det også en tidsplan for når det grønne sertifikatmarkedet skal vedtas i Stortinget. Loven kommer i 2011, sier statsråden.

– Den må vi ha på plass innen sommeren 2011, det er vår beste vurdering. Vi må ha høringsprosesser og god tid til det i forkant. Så i løpet av 2010 bør mye av dette arbeidet være gjort, men dette avhenger også av prosessene på det tekniske plan med Sverige, men vi har gode prosesser på det føler jeg, sier Riis-Johansen, som sier at det norsk-svenske samarbeidet krever nettutvikling.

– Dette er et arbeid som må pågå parallelt. Det er ikke mulig å legge opp til en slik felles politikk uten gode nettløsninger landene imellom. Vi har fått bedre kraftbalanse i Midt-Norge av (kraftlinjen Nea-)Järpströmmen, og Maud Olofsson og jeg er enige om at vi framover skal se på den typen prosjekter for å sørge for god kraftflyt mellom våre land som en del av dette sertifikatmarkedet.

Lovnad om deltagelse

Statsråden tok i dag imot pressen og noen miljøvernere etter først å ha informert Energi Norge-sjef Steinar Bysveen, vindkraftforeningens Øyvind Isachsen og representanter fra bondelaget og småkraftbransjen.

Ordningen går ut på at utbyggere får lovnad om at de skal omfattes av et framtidig grønt sertifikatmarked. Dersom de vil være med i sertifikatmarkedet, må de si fra seg investeringsstøtte de har fått fra Enova. Men de trenger ikke å gjøre det før det nærmer seg 2012.

– Det er ingen som skal søke på dette nå. Det blir først når sertifikatmarkedet begynner å virke, sier Riis-Johansen til Teknisk Ukeblad.

Må droppe Enova-støtte

Ifølge statsråden kan utbyggere vente med å si fra seg investeringsstøtten fra Enova til sertifikatmarkedet er på plass. Dermed kan utbyggere som får støtte fra Enova bare fortsette med byggingen basert på de pengene de har fått, men dersom de vil si fra seg pengene og heller bli med i det grønne sertifikatmarkedet kan de bestemme det i 2012.

Alle kraftverk som har byggestart etter 7. september 2009, kan søke om å få bli med i overgangsordningen.

– Ordningen har to hovedelementer. Det ene er at kraftverk med byggestart etter 7.9.2009 er inne. Det betyr at fra 2012 får de ta del i det norsk-svenske sertifikatmarkedet. De vil gå på en egen nasjonal kvote, men for alle praktiske formål vil de fungere som en del av sertifikatmarkedet, så for bransjen har det ingen betydning, sier Riis-Johansen.

Fikk kravet innfridd

Småkraftbransjen fikk det som de ville. Vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004 med installert effekt på opptil 1 megawatt omfattes av overgangsordningen. Det vil si kraftverk på til sammen 0,3 TWh.

– Vi skal ha en overgangsordning for småkraftverk opp til 1 megawatt. Grunnen til det er historien rundt dette. Det har vært sagt mye og vært mye usikkerhet i markedet. Summen av det gjør at jeg mener det er riktig med en begrenset overgangsordning også bakover i tid for de minste småkraftverkene, sier Riis-Johansen.

De som vil være med i overgangsordningen må søke hos NVE. Nærmere detaljer om dette kommer senere.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet om den nye overgangsordningen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.