OLJE OG GASS

Skal handle helikoptre sammen

En utvidet versjon av dette NH90 har vært et av alternativene til nye redningshelikoptre.
En utvidet versjon av dette NH90 har vært et av alternativene til nye redningshelikoptre. Bilde: Asbjørn Goa

I Norge pågår fortsatt den omstendelige prosessen med å kjøpe inn nye redningshelikoptre.

I mellomtiden har USA trukket seg ut av Island, noe som har tvunget øynasjonen ut på samme handletur som Norge.

Nå har landene underskrevet en samarbeidsavtale om anskaffelse av nye redningshelikoptre.

Bedre beredskap

– Med denne avtalen legger vi til rette for at Norge og Island samarbeider for å anskaffe best egnete redningshelikoptre for begge land. Det vil trygge aktivitetene i havområdene mellom Norge og Island. Alvorlige hendelser krever god kapasitet, samarbeid og koordinasjon, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Ifølge departementet vil Norge likevel stå fritt i valget av helikoptre.

Lavere kostnader

Storberget mener at samarbeidet trolig vil gi flere gunstige synergieffekter, spesielt med tanke på pris på helikoptrene og utstyrsutvikling, men også med tanke på langvarig driftssamarbeid.

– Regjeringen ønsker å føre en aktiv nordområdepolitikk gjennom økt beredskap og tettere internasjonalt samarbeid, sier justisministeren.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.