Skal doble omsetningen

Skal doble omsetningen
FRAMTIDEN: Torgeir Meland Lamdaas ved selve elektrolysøren i et trykksatt system. - Denne inngår i utstyret til en hydrogen fyllestasjon, sier han. Bilde: Anders J. Steensen

Notodden: NEL Hydrogen omsatte i 2010 for 92 millioner kroner, mens årets omsetning ser ut til å havne på rundt 150 millioner. – Slik vi ser markedet framover vil vi havne på 200 millioner kroner i 2012, sier Torgeir Meland Landaas. Selskapet leverer elektrolysører og fyllestasjoner for hydrogen. – Vi lever ikke bare elektrolysørene, men konstruerer og bygger hele anlegg inklusive nødvendig infrastruktur og tilknytning til industrianlegget, forteller han.Tradisjoner

Selv om NEL Hydrogen ble etablert i 1993 og skiftet navn i år, så har det lange tradisjoner, helt tilbake til 1927. Da ble den første elektrolysøren laget fordi Norsk Hydro skiftet fra Birkeland-Eyde prosessen til Haber-Bosch prosessen i sin gjødselframstilling. Den nye prosessen krevde ren hydrogen og med den stor tilgangen på kraft som Norsk Hydro hadde, ble den framstilt ved å bruke elektrolyse av vanlig vann. Selve elektrolysøren ble utviklet på Notodden og den første store industriløsningen ble etablert på Rjukan med kraft fra Vemork.Spetalen

NEL Hydrogen er en fortsettelse av Hydros og senere Statoils hydrogenvirksomhet, som ble solgt ut i våres av Statoil til fem ansatte og Øystein Stray Spetalens Strata Marine & Offshore. – Det er ikke til å stikke under en stol at vi var på siden av Statoils hovedvirksomhet da vi ble overført til Statoil sammen med de andre aktivitetene som Hydro hadde under merkelappen fornybar energi. Vi er derfor svært fornøyde med at vi har fått en industriell eier som er villig til å investere i selskapet og vår teknologi og som har finansielle ressurser, sier Landaas.Industrielle behov

Selv om det såkalte hydrogensamfunnet nærmer seg, men fortsatt er mange år unna, så opplever NEL Hydrogen vekst. – Vi selger til industrier som har behov for hydrogen som ikke har tilgang til naturgass, men har tilstrekkelig elektrisk kraft. Det er særlig den voksende solindustrien som har behov for rent oksygen til å raffinere silisium slik at det blir rent og kan brukes i solpaneler. Der er bruk av våre elektrolysører attraktive, forteller Landaas.Fyllestasjoner

I tillegg til industrimarkedet så har NEL Hydrogen rettet seg inn mot et marked som kommer til å komme i sterk vekst – hydrogen fyllestasjoner. – Vi ser et kommende marked i Tyskland hvor myndighetene satser sterkt på hydrogenbiler, men jeg tror ikke på noen eksplosiv utvikling i dette markedet. Til det er infrastrukturen for dårlig. Vår løsning er basert på en trykksatt elektrolysør i kombinasjon med en pumpe. Den kan leveres enten i 700 bars utførelse, som går til personbiler, mens busser foreløpig krever 350 bars trykk for hydrogenet, forteller Landaas.Til Sandefjord

I dag har bedriften tilhold på Notodden og i Porsgrunn. På grunn av den sterke veksten i bedriften så skal bedriften ansette flere ingeniører til å fange opp den sterke veksten. Da er kontorene i Porsgrunn for små og det er bestemt at denne delen av virksomheten skal flyttes til Sandefjord, nærmere bestemt Kullerød. – Vi må gjøre det for å kunne tiltrekke oss det personellet vi trenger. Vi håper at markedet for flinke ingeniører er større i Sandefjord, sier Torgeir Meland Landaas.Undersak

Hydrogenkjøretøy

I Norge har NEL Hydrogen levert til fyllestasjoner til HyNor. Det er en på Økern i Oslo og en på Statoil stasjonen på Kjeldstad i Lier og fyllestasjonen i Porsgrunn på Herøya. Den er basert på overskuddshydrogen fra Ineos´ PVC-produksjon på Rafnes. Men i tillegg har den elektrolysør fra NEL Hydrogen som produserer hydrogen fra solpaneler og vindkraft.

Det finnes i dag noen få kjøretøy som går på hydrogen i Norge, men det første store løftet kommer sannsynligvis ikke før Marcedes-Benz fra 2015 vil importere og selge personbiler basert på hydrogendrift med brenselscelle. Når de kommer må det opprettes flere fyllestasjoner. Bilimportørene håper at Transnova skal få tilført nok midler til at det blir etablert slike fyllestasjoner.

Les mer om: