Skal bygge Oslos nye høyteknologiske nyre i 2030

Oslo kommune og Sintef leter etter den aller beste teknologien før mottaks- og forbrenningsanlegget på Haraldrud skal fornyes i 2030

Skal bygge Oslos nye høyteknologiske nyre i 2030
Oslo kommunes forbrenningsanlegg på Haraldrud skal bygges på nytt med moderne teknologi. Foto: Jannicke Nilsen

Det er lenge siden vi her i landet dumpet avfallet vårt i terrenget. Nå resirkuleres noe og vi forbrenner resten. Dessverre er drømmen om sirkulærøkonomien et stykke unna, men det jobbes for å virkeliggjøre mest mulig av den.