BYGG

Skal bruke et halvt statsbudsjett på samferdsel

508 milliarder kroner over 10 år.

 508 milliarder kroner skal brukes på samferdsel i nye Nasjonal transportplan.
508 milliarder kroner skal brukes på samferdsel i nye Nasjonal transportplan. Bilde: Espen Zachariassen
12. apr. 2013 - 12:23

Fredag legger regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2014 til 2023. Rammen for planen er økt med 50 prosent.

– Vi legger nå fram en massiv satsing på enklere, raskere og sikrere transport over hele Norge. Vi satser på miljøvennlig transport i byområdene, effektiv utbygging av de store transportkorridorene som binder landet sammen, og vi legger fram planer for å korte ned reisetid på både vei og jernbane, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i en pressemelding i forbindelse med framleggingen.

Mindre planlegging

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) sier regjeringen «tar grep som skal sikre at vi får mer igjen for hver samferdselskrone».

– Planleggingstiden skal ned. Store samferdselsprosjekter skal finansieres på en ny måte for å sikre rasjonell gjennomføring, sier Arnstad.

Hun vil bygge mer sammenhengende og effektivisere etatene. Fra nå skal fremdriften i prosjektene bestemme bevilgningene, ikke omvendt – som det har vært en tradisjon for i norsk samferdselspolitikk.

– Uforutsigbar finansiering er et hinder for optimal bruk av samferdselskronene. Dersom anleggsmarkedet ikke har tillit til at prosjekter blir fulgt opp med finansiering, kalkulerer entreprenørene inn en risiko som gjør anleggene dyrere enn nødvendig. Regjeringen har hele tiden vært opptatt av å sikre at prosjekt bygges så effektivt som mulig. På denne måten får vi på plass en etterlengtet forutsigbar finansieringsordning for store samferdselsprosjekter, sier Arnstad.

311 milliarder av midlene i NTP skal gå til vei, 168 milliarder til jernbane og drøyt 19 milliarder til kystformål.

Les også: Ruster opp E18 for 10 milliarder

Til syklister og fotgjengere

Regjeringen vil videre bruke i alt 8,2 milliarder kroner i årene 2014-2023 på tiltak for syklister og fotgjengere.

– Med flere syklister i trafikken får vi bedre framkommelighet, mer miljøvennlig transport og bedre folkehelse. Sykkel må bli et naturlig transportvalg for flere enn i dag, sier Arnstad.

Den økte satsingen betyr at det årlig vil bli brukt i gjennomsnitt 820 millioner kroner til sykkeltiltak, noe som er om lag 400 millioner kroner mer enn en videreføring av nivået i statsbudsjettet for 2013.

I tillegg til bygging av gang- og sykkelveier langs dagens veinett vil slike veier også bli bygget som del av nye og større veiprosjekter og som del av bymiljøavtalene. I enkelte bymiljøavtaler kan denne type tiltak også bli finansiert på annen måte, blant annet ved bompenger.

Regjeringen har som mål at sykkeltrafikkens andel av den samlede persontransporten skal økes fra fire prosent i dag til åtte prosent i løpet av tiårsperioden.

Les også:

Oslo har blant de verste ettermiddagsrushene i Europa

Slik vil de bygge hurtigtog på stylter

Vegvesenet brukte mer på konsulenter enn på asfalt  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.