NETTARKIV

Skal bli ledende på etterutdanning

Etterutdanningssenteret skal også være et tilbud til næringslivet i området. NODE-prosjektet (Norwegian Offshore and Drilling Engineering) vil være en naturlig samarbeidspartner. Denne næringsklyngen står spesielt sterkt på Sørlandet.

– Teknologiutviklingen foregår i et rivende tempo. Dersom disse miljøene også i framtiden skal være blant verdens ledende, er det helt avgjørende å jobbe aktivt med vår menneskekapital i form av blant annet etter- og videreutdanning. Derfor er det nå vedtatt etablert det vi kaller NODE kompetansesenter, sier prosjektleder Kjell Johansen. Dette kan det være naturlig å legge til den nye kunnskapshavna.Legger lista høyt

Tilbudet vil variere fra enkeltkurs til poenggivende etterutdanning. – Og lærerkreftene skal være de beste, uansett hvor vi finner dem i verden, sier Johansen. – Vi vil samarbeide nært med Universitetet i Agder, men det skal ikke være en begrensning. Finner vi bedre lærerkrefter på enkelte områder andre steder i verden, henter vi dem inn fra Houston, Singapore eller hvor de måtte befinne seg.

Johansen presiserer også at senteret hele tiden skal drives i nær kontakt med NODE-bedriftene. Det er de som må komme med innspill om hvilke områder som er de mest aktuelle for neste års undervisning.

På spørsmål om når senteret vil være operativt, er Johansen noe vag. – Men vi må være kommet langt på vei i løpet av et år. Teknologiutviklingen går videre. Det haster med å komme i gang, sier han.Bredt tilbud

Prosjektkoordinator Kåre Andersen i Arendal kommune presiserer at Sørlandet kunnskapshavn har et langt bredere nedslagsfelt enn kun næringslivet. – Det skal også være det offentlige og befolkningens førstevalg for etter- og videreutdanning og kompetanseheving. Kvaliteten skal sikres gjennom samarbeid med en lang rekke institusjoner som NTNU, Universitetet i Oslo og Bergen samt mange andre, sier han.

– Vi samarbeider i tillegg også med universitetsmiljøer i Tyskland og Polen om utvikling av et EU-prosjekt tilknyttet livslang læring, sier Andersen. Det er også tenkt etablert et vitensenter med fokus på realfag i kunnskapshavna.

Selve bygningsmassen i Arendals tidligere havneområde er fortsatt på planleggingsstadiet. Eiendomsselskapet blir etablert i løpet av september. Størrelsen vil ligge et sted mellom 3000 og 6000 kvadratmeter. Den endelige bestemmelsen tas i løpet av høsten. Første byggetrinn ventes innflyttingsklart mot slutten av 2009 eller begynnelsen av 2010.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.