PRODUKTNYHETER

Skal analysere effektivitetenSystemet omfatter automatisk datafangst, analyse og rapportering av produksjonsdata. Utstyret skal utføre OEE-analyse (Overall Equipment Effectivness), logging av stans, omstilling, kvalitetssikring og vedlikeholdsstyring.

Det tar også hånd om elektronisk nedlasting av produksjonsordre til operatørplass.

Operatørene vil hele tiden ha oversikt over analyserte data for sin produksjonslinje.

Ledelsen ser oppsamlede data for hele produksjonen via intranettet. Der oppdateres rapportene kontinuerlig. Som rammeverk i løsningen benyttes produkter fra Rockwell Software.

Systemet leveres i løpet av høsten.

Les mer om: