ENERGI

Sjumilssteg for ren gasskraft

Atle Abelsen
7. nov. 2002 - 08:23

Kjeller: Innen 2005 vil Institutt for Energiteknikk (IFE), utenfor Oslo sammen med CMR og Prototech AS i Bergen ha utviklet og foretatt de nødvendige labtestene av en ny, svært lovende metode som utnytter naturgass til energiproduksjon.

Hele 80 prosent av energien i naturgassen kan konverteres til elektrisitet. Dette inkluderer at naturgassen omdannes til hydrogen med 350 bar trykk og CO 2 til 55 bar trykk.

Klimagassen kan i denne prosessen omdannes til et fast stoff, som ikke slipper ut i atmosfæren.

Innledende beregninger indikerer at produksjonskostnadene for elektrisitet er konkurransedyktig med konvensjonelle gasskraftverk med CO 2 -fjerning. Samtidig er prisen for hydrogen lavere enn for eksisterende produksjonsanlegg.

- Vi har nettopp identifisert flere lovende konsepter, sier forsker og prosjektleder Bjørg Andresen på IFE. Nå skal de i gang med å utvide laboratoriene for å forberede en demonstrasjon innen tre år. To-fire forskere kommer til å være sysselsatt med utviklingen av prosjektet, i tillegg til et par stipendiater.

- Fryktelig spennende

Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådets program Klimatek med 29 millioner kroner de neste tre årene. Hittil har det kostet 7 millioner kroner.

- Dette er fryktelig spennende. Spesielt sett i lys av kravene til færre utslipp av klimagasser ved gasskraftproduksjon, sier administrerende direktør Asle Lygre hos Prototech AS i Bergen.

De er partnere i prosjektet, og har ansvaret for å utvikle brenselcelleteknologien og systemutforming.

Teknologien bør passe som hånd i hanske etter intensjonene i regjeringens ferske gassmelding (se den andre artikkelen på denne siden). Her gir våre folkevalgte tydelige løfter om solid støtte til gasskraftverk med CO 2-håndtering innen 2006.

Brenselceller

Prinsippet for prosessen er at en høytemperatur brenselcelle (SOFC) konverterer naturgass til elektrisitet. Samtidig produserer brenselcellen høytemperatur spillvarme som utnyttes til produksjon av hydrogen i en integrert reformeringsreaksjon.

I reformeringsreaksjonen separeres CO 2 som et fast stoff, et karbonat som varmes opp for å frigjøre ren CO 2 og hvor metalloksidet som blir igjen resirkuleres i prosessen. Ytterligere fordyrende renseprosess er ikke nødvendig. I tillegg til at CO 2 fanges opp som et fast stoff i prosessen, oppnås også et høyere utbytte av hydrogen. IFE samarbeider med Christian Michelsen Research i Bergen og bergensbedriften Prototech AS.