IKT

Sjøkart på PC-en

Når snøen smelter, begynner det å krible i båtfolket. Det er vanskelig å ta med båten inn i stua, men med Statens kartverks nye CD Det levende sjøkartet kan du i det minste begynne å planlegge årets maritime utflukter.

CD-en inneholder alle båtsportkart fra Lindesnes til svenskegrensen i målestokk 1:50.000 i tillegg til havnekart, losskisser, oversiktskart og landkart. Med et CD-basert kart får du en del fordeler og må godta en del svakheter i forhold til papir. En dataskjerm har ikke den samme oppløsningen og størrelsen som et papirkart, men til gjengjeld kan du zoome deg inn og ut og raskt søke deg frem til de 8000 stedsnavnene i kartbasen. Tar du med deg en bærbar PC, kan du koble til en GPS-mottaker for å se båtens posisjon på kartet under turen. Du kan også lagre ruten du har seilt, og supplere den med digitale bilder og tekst.

Kartene på CD-en er ikke vektorbasert, men innskannede papirkart. Hvis du foretrekker papir, kan du skrive ut kartene. Utskriftene er begrenset til 18 ganger 19 cm.

Fordelene med den CD-baserte sjøkartsamlingen oppveier begrensningene, og prisen er det lite å si på: For 1299 kroner får du langt mer for pengene enn det papirbaserte alternativet ville ha kostet.

(orv)