PRODUKSJON

Sjekker helsa - frykter ikke svaret

Arbeider i aluminiumsindustrien utsettes for farlige stoffer.
Arbeider i aluminiumsindustrien utsettes for farlige stoffer. Bilde: Terje S. Knudsen/Hydro
Ole K. Helgesen
28. nov. 2005 - 14:53

Beryllium

Beryllium er et naturlig forekommende grunnstoff og fastmetall med lav molekylvekt. Eksponering for berylliumstøv kan gi lungeforandringer i form av økt bindevevsdannelse og emfysem. Akutte plager er metallfeber, samt irritasjon i luftveier og øyne. Beryllium er også klassifisert som kreftfremkallende på linje med asbest. Beryllium-støvet har en administrativ norm, det vil si bør ikke overskride 0.001 mg/m3 i et rom hvor man skal oppholde seg i 8 timer daglig.

Kilder: Wikipedia, OLF

Blodprøvene fra de frivillige deltakerne skal analyseres ved NTNU for å avdekke hvor mange som reagerer på det giftige metallet.

Bakgrunnen for kartleggingen er omfattende undersøkelser fra USA som viser at rundt 1 prosent av testpersonene får reaksjon når de blir utsatt for beryllium. Metallet kan føre til eksem, astma og lungekreft.

– Undersøkelsen vil vise om de som jobber i elektrolysehallen er utsatt for plager på grunn av berylliumseksponering. Vi har ingen indikasjoner på at dette er et problem hos oss, men vi ønsker å være føre var, sier HMS-sjef Knut Erik Bjørseth hos Hydro Aluminium på Karmøy.Eksponeres for beryllium

Bjørseth vedgår at støvet fra aluminiumsoksid i elektrolysecellene ved aluminiumsverket inneholder beryllium. Men det skal ikke dreie seg om store mengder.

– Analyser vi foretok i samarbeid med Aluminiumsindustriens miljøsekretariat viste at støvet ikke inneholder mer enn 10 prosent av den mengden beryllium Arbeidstilsynet normalt aksepterer. Derfor er vi ikke bekymret for resultatet av undersøkelsen, sier han.

HMS-sjefen mener det er få som reagerer på den mengden beryllium det her er snakk om.

– Av de 500 undersøkte kan vi maks forvente at fem prøver er positive. Og selv om en person har en positiv prøve, er det ikke sikkert han er syk. Men dersom det viser seg at det gir helseplager, vil vi vurdere å ta vedkommende ut av elektrolysehallene. Vi vil jo ikke utsette folk for skade, sier Bjørseth.Har problemer med astma

Det er kjent at astma er svært utbredt i aluminiumsindustrien. Men Bjørseth er ikke overbevist om at beryllium er årsaken til dette.

– Vi erkjenner at bransjen har et astmaproblem. Om dette har sammenheng med berylliumseksponering, vil undersøkelsen kunne gi svar på. Men foreløpig er det ingenting som tyder på dette. Antagelig er det mer sammensatte årsaker, sier han.

Deltakerne i studien jobber til daglig i elektrolysehallene, kranverkstedet eller med montasje og vedlikehold av anodene.