Sjekk naboens giftgrunn

  • nyheter_bygg
Nettstedet er en del av SFTs arbeid med å gjøre miljøinformasjon åpent tilgjengelig for publikum hele døgnet. Informasjonen oppdateres kontinuerlig både av SFT, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard.

På nettstedet får du informasjon om lokaliteter der SFT vet eller har mistanke om at det er eller har vært deponert eller sølt miljøfarlige stoffer.

Opplysningene er som oftest innhentet gjennom kartlegging. Samtidig får du vite om det er gjennomført grunnundersøkelser eller tiltak. <7p>

I tillegg til skriftlig informasjon, er det også mulig å gå inn i kartdatabasen som viser hver enkelt bygnings gårds- og bruksnummer, nedbørsfelt, avrenning til elver etc.

Det er grunneier som er ansvarlig for forurenset grunn. SFT kan gi tillatelse og pålegg om opprydding og fjerning.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå