FORSVAR

Siviliserer Forsvaret

Forsvaret er inne i sin største omstilling noensinne, besluttet av Stortinget. Man skal før utgangen av 2005 ha fått til en betydelig og varig reduksjon av de årlige driftskostnadene. Et av tiltakene for å redusere disse er bortsetting av hele eller deler av all ikke-kjernevirksomhet i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Som kjernevirksomhet defineres stell og vedlikehold av Forsvarets aktive (deployerbare) innsatselementer a la Telemark Bataljon. Andre avdelingers utstyr kan vedlikeholdes sivilt. Det er et overordnet krav at bortsettingen skal være lønnsom og at den skal styrke Forsvaret.

I juni ble Prosjekt bortsetting formelt godkjent av Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Inntektene skal bidra til å finansiere Forsvarets modernisering og omstilling. Det heter i beslutningsdokumentene at prosjektets ansvarlige skal planlegge, organisere og lede gjennomføringen og at jobben skal være avsluttet ved utgangen av 2005. Prosjektet har base på Kjeller og ledes av overingeniør Stig-Olav Hauge.

Mye blir sivilt

Prosjekt Bortsetting vil vurdere og følge opp hva man skal beholde selv, og hva som kan settes bort til det sivile næringsliv. En rekke aktiviteter er allerede definert som ikke kjernevirksomhet. De kan bli satt bort om det anses mulig og økonomisk fordelaktig. Aktivitetene består blant annet av planlagt (ikke korrektivt) vedlikehold av materiell, lagret og i daglig bruk, som ikke skal være en del av det såkalte deployerbare og gripbare konsept ; etterforsyning, inkl. lagerdrift, og transport, distribusjon, spedisjon og toll-lager, og spesialdrift for blant annet sveising, lakkering, maskinverksteder m.m.

Delprosjekter

Det er opprettet en rekke delprosjekter som kommer etter hvert. Spesifikt gjelder disse hjulgående kjøretøy og luftfartøy, sanitetsmateriell, transportarbeid, forpleining, Forsvarets uniformsutsalg, og Forsvarets Intendanturverksted. I dette ligger blant annet innenlandsk materiell- og godstransport, personelltransport, utenlandske/innenlandske transporter, etterforsyning av sanitetsmateriell, forpleining og penuniformer/sømtjenester. Med penuniformer menes antrekk som ikke brukes feltmessig. Andre militære/sivile innsatsområder vil bli fortløpende vurdert.

Sjekker markedet

Det vil bli kjørt markedsundersøkelser som kunngjøres i Norsk lysingsblad. Undersøkelsene gjelder innstilling til/mulighet for samarbeids- og forretningskontakt med Forsvaret. Poenget er å kartlegge i hvilken grad det finnes leverandører eller sammenslutninger av slike, som oppfyller de krav som stilles til strategisk landsdekkende leverandører av disse tjenester.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.