Alle operaoppdrag er nå tildelt. (Bilde: VESLEMØY NESTVOLD)

Siste operakontrakt

  • Bygg

Det var teleselskapet Network Norway AS som fikk kontrakten med å levere telefonitjenestene i prestisjebygget.

I rute

Dermed er rundt 50 kontrakter inngått i forbindelse med operaen.

Den første kontrakten ble inngått allerede i 2002.

Til tross for at prisstigningen i byggemarkedet har vært formidabel, går det ikke mot nevneverdige kostnadsoverskridelser for prosjektet.