ARKIVNYHETER

Siste anleggsjobb på Bremangersambandet

Strekningen som skal utbedres er markert med heltrukket rød linje, Vingetunnelen har stiplet linje. Den svarte linjen til høyre viser den store omveien mange av kommunens innbyggere må ta i dag.
Ill.: Statens vegvesen
Strekningen som skal utbedres er markert med heltrukket rød linje, Vingetunnelen har stiplet linje. Den svarte linjen til høyre viser den store omveien mange av kommunens innbyggere må ta i dag. Ill.: Statens vegvesen
30. juni 2011 - 00:20

Den aktuelle strekningen går mellom Kolset og Bortnen nord for den 4,8 km lange Vingetunnelen, som er under anlegg. I dag har denne vegen så liten trafikk at den ikke trenger mer enn ett felt og møteplasser. Det holder ikke når Vingetunnelen åpnes. Da blir vegen mellom Kolset og Bortnen en del av fylkesveg 616, som er den viktigste vegen i kommunen.

Nåværende trasé blir beholdt når vegen utvides. Det blir veldig lite omlegginger, men masseuttaket blir betydelig. I følge Vegvesenets beregninger må det sprenges ut 120 000 kbm. Det mest av masseoverskuddet vil bli brukt til havneutbygging.

Siste salve i Vingetunnelen ble satt i april. I mai 2013 åpnes den for trafikk. Da må også strekningen Kolset-Bortnen være utvidet.

Åpningen av tunnelen betyr at det blir mye lettere å reise internt i Bremanger kommune. En god del av kommunens innbyggere får vel 40 km kortere veg til mesteparten av det norske vegnettet.

Bremangerlandet, som er den største øya i kommunen, fikk fastlandsforbindelse i 2002 via den 1,9 km lange Skatestraumtunnelen. Men forbindelsen er så lang og kronglete at fergesambandet Kjelkenes-Smørhamn som knyttet øya til fastlandet før 2002, ble beholdt. Når Vingetunnelen blir åpnet, blir sambandet nedlagt.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.