Sintef vil lagre CO2 i storskala taredyrkingsanlegg

18.000 kvadratkilometer tare hadde gjort Norge klimanøytralt.

Sintef vil lagre CO2 i storskala taredyrkingsanlegg
Slik ser det storskala tareanlegget til Sintef ut. Illustrasjon: Sintef Ocean

Tare tar til seg CO2 og lagrer den. Med storskalaproduksjon av rasktvoksende tare i høyproduktive havområder, kan store mengder klimagassutslipp fjernes fra atmosfæren. Taren lagrer så mye CO2 at hvis et areal på 18.000 kvadratkilometer hadde blitt tatt i bruk til taredyrking, hadde Norge blitt klimanøytralt, viser beregningene til Jorunn Skjermo, seniorforsker i Sintef Ocean.