ARBEIDSLIV

Simulerer båtbrann

– Vi er ikke flinke nok til å lære av tidligere branner. De etterforskes ikke på samme måte som branner på land. Men store katastrofer som eksempelvis den på Scandinavian Star har ført til forbedringer. Nye internasjonale konvensjoner stiller som krav til alle seilende skip at både mannskap og offiserer skal ha minimumskompetanse. Opplæringen er ikke alltid like effektiv, men dette er et skritt i riktig retning, sier fagsjef Ole Eckholdt ved If Sikkerhetssenter, hvor skipssimulator M/S Storebrand snart åpnes.

Hurtig brannutvikling

Halvparten av båtbrannene starter i maskinrommet. Slurves det med rydding og renhold av søl, twist og filler kan det minste branntilløp vokse seg stort på sekunder. Dagens bruk av tunge oljer med forvarming gjør at røykutviklingen raskt hindrer oversikten på brannstedet.

– Statistikken viser at branner i maskinrom starter når olje treffer flater som er varmere enn 290 grader. Slike temperaturer finner vi i steamledninger, eksosledninger, kjelefront eller lagre utsatt for varmgang. Oljen tilføres under vekslende trykk avhengig av om lekkasjen er før eller etter oljepumpene. Branntilløp kan virke både dramatisk og skremmende på dem som oppdager ilden, mener Eckholdt.

Bedre førsteinnsats

Han poengterer at de grunnleggende krav til brannbekjempelse er at førsteinnsatsen må forbedres. Svære alarmplaner ligger klare, men lynsnar innsats ved første lille branntilløp blir ikke nok fokusert. Dette bør drilles inn, noe som ikke er lett ombord.

Det kan de derimot gjøre ved If Sikkerhetssenter på Hobøl, der skipssimulatoren for tiden er under teknisk utprøving. Simulatoren kombinerer teoretisk kunnskap innen forebyggende arbeid, teknisk og taktisk slukkearbeid og praktiske øvelser.

– Branner blir vi aldri kvitt. Men etter noen år med denne simulatoren håper vi at skadebildet blir sterkt redusert, fordi brannbekjempelsen settes raskere og mer effektivt inn, sier fagsjef Ole Eckholdt.

– Les mer om simulatoren i Teknisk Ukeblad nr. 20, som kommer den 25. mai.

Les mer om: