ARKIVNYHETER

Sikres mot terror

Ikke bare skipene, men også over 20.000 anløpssteder og olje/fraktterminaler jorden rundt skal terrorsikres. Den internasjonale maritime organisasjonen IMO vedtok før jul det nye regelverket International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) der Det Norske Veritas er tildelt en sentral rolle.

- Bakgrunnen for det svært omfattende arbeidet med internasjonal sikring av skip, last og havner er selvsagt terroraksjoner mot skip, særlig de siste ti år, sier regiondirektør i Norden og Afrika Helge Dag Tangen. Han har det overordnede ansvaret for programutvikling og implementering i Veritas.

Ny trussel

Årlig utsettes skipsfarten for omkring 400 sjørøverangrep, et tall som øker urovekkende sterkt. Skip som løper gjennom trange farvann som Molukkstredet, overfalles av entringsgjenger som forlanger penger og verdisaker utlevert. Disse sakene skal håndteres av de berørte kyststatenes justismyndigheter.

Den samme teknikken kan bli brukt av grupper med terror som mål. Ett eksempel er terrorister som entrer et skip og tvinger det til et sted der deler av lasten suppleres med ekstremt farlig last, av ABC-type (Atom-, bakteriologiske eller kjemiske våpen). Deretter sprenges skipet eller lasten i en havn, gjerne inne i en storby for å få maksimal effekt av aksjonen.

Skip og mannskap må altså sikres på en langt bedre måte enn til nå, det samme må havnene. Ifølge de nye reglene skal hver flaggstat utpeke en Recognised Security Organisation (RSO) som får ansvaret for å iverksette sikringstiltak og å følge dem opp.

Må stille opp

Verdens skipsredere og lasteiere må legge bredsiden til og sørge for vanntett dokumentasjon på all last og alle bevegelser. Dessuten skal det ifølge Tangen innføres et tvungent system der hvert skip er GPS-definert og der signalene lastes ned av havne- og flaggstatenes myndigheter, ikke bare av rederiet og lasteierne. Hvert rederi skal ha en dedikert sikkerhetsoffiser, rederiet skal ha en godkjent sikringsplan, skipene skal ha godkjent sikringsoffiser om bord til enhver tid, og hvert skip skal ha sin egen individuelle sikringsplan.

Alle berørte havner må innberette sin sikkerhetsstatus til FN-organisasjonen IMO før godkjente skip får anløpe. Hvis ikke, så er havnen stengt for de sikrede, internasjonalt anerkjente skipene.

Tiden er knapp for rederier og myndigheter. Alt dette skal være på plass i juli neste år.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.